POVODŇOVÝ PLÁN obce Troubky

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM50621/2014-219/Ju; ze dne 29. 10. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Magistrát města Přerov, Kancelář primátora - oddělení ochrany a krizového řízení
Č. j.: MMPr/130689/2014/KRIZ/VacJ ; ze dne 05. 11. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 28. 08. 2014
offline verze 28. 08. 2014
digitalizovaná verze 28. 08. 2014
databáze POVIS 28. 08. 2014
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i