Nalezené srážkoměry

Výsledky fulltextového vyhledávání

Hydrologické údaje - Mikulov Jevišovka leží na soutoku Dyje a Jevišovky. Nachází se zde hlásný profil kat. C Jevišovka
Odtokové poměry - Mikulov Jevišovka má na území SO ORP Mikulov oficiálně stanovené záplavové území včetně aktivní zóny v úseku
Hydrologické údaje - Jevišovice Jevišovka (ve správě Povodí Moravy, s. p.). Platnost SPA je pro úsek Jevišovka - Výrovice. Profil
Odtokové poměry - Jevišovice Jevišovka - 53,7 ř. km Jez u č.p. 188 Hromadění ledových ker Jevišovka - 53,5 ř. km Soutok
Správci vodních toků - Mikulov Jevišovka, Milovice, Nový Přerov, Pavlov Vodní tok Jevišovka Číslo hydrologického pořadí: 4-14-03-049 ID toku