24
Listopad
2014
Odpadový hospodář (Brno)

Kurz se věnuje činnosti odpadového hospodáře převážně z pohledu jejího praktického provádění, se zaměřením na zařazování odpadů a hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, obecné povinnosti při nakládání s odpady, povinnosti pro jednotlivé fáze nakládání s odpady, povinnosti při nakládání s vybranými výrobky, vybranými odpady a vybranými zařízeními, zpětný odběr některých výrobků, evidenci a ohlašování odpadů a zařízení, plány odpadového hospodářství, ekonomické nástroje, přeshraniční přepravu odpadů, výkon veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství.

Účastníci, kteří vykonávají funkci odpadového hospodáře, obdrží osvědčení o prohloubení kvalifikace.

10
Listopad
2014
Doprava, zdraví a životní prostředí

Tématické zaměření konference:

Směry udržitelné dopravy - víme kudy a kam?

05
Listopad
2014
Konference NANOCON

6. ročník mezinárodní konference Nanocon.

03
Listopad
2014
Environmentální metody a nástroje (Praha)

Kurz Environmentální metody a nástroje bude obsahovat témata: regulační nástroje (ekoznačení, ekodesign), informační nástroje (posuzování životního cyklu - metoda LCA,environmentální manažerské účetnictví - EMA, čistší produkce a prevence znečišťování, integrovaná prevence - IPPC a environmentální reporting).

 

31
Říjen
2014
Seminář - Zvláštní povodně a bezpečnost suchých nádrží, připravované dotační tituly z OPŽP 2014 - 2020 (Jihočeský kraj)

Ministerstvo životního prostředí ČR ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje si Vás dovoluje pozvat na seminář, který organizuje VODNÍ DÍLA - TBD, a.s. v rámci projektu Ministerstva životního prostředí s názvem „Odborná podpora pro omezování rizika povodní - Povodňová rizika - zvláštní povodně a bezpečnost suchých nádrží". Tento projekt je spolufinancován z prostředků Fondu soudržnosti v rámci Technické pomoci Operačního programu Životní prostředí.

30
Říjen
2014
Čištění průmyslových odpadních vod - standardní způsoby a nové směry (Brno)

Seminář se bude věnovat využití klasických a hlavně nových postupů při čištění průmyslových odpadních vod s ohledem na energetickou spotřebu a recyklaci vody a nutrientů.

30
Říjen
2014
Přírodní zahrady a parky - zakládání, údržba a jejich další možné využití

Vzdělávací kurz pro zahradníky,  sociální pracovníky a pedagogické asistenty probíhá ve dvou modulech:Oblasti základní podpory biologické rozmanitosti v zahradnické praxi a Přírodní parky a zahrady. V rámci modulu se bude konat celkem 5 celodenních seminářů - rozpis viz níže. Vedle přednášek nebudou chybět praktické exkurze do přírodních zahrad, kde si budete moci prezentované poznatky takřka doslovně osahat.

24
Říjen
2014
Seminář - Zvláštní povodně a bezpečnost suchých nádrží, připravované dotační tituly z OPŽP 2014 - 2020 (Středočeský kraj)

Ministerstvo životního prostředí ČR ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje si Vás dovoluje pozvat na seminář, který organizuje VODNÍ DÍLA - TBD, a.s. v rámci projektu Ministerstva životního prostředí s názvem „Odborná podpora pro omezování rizika povodní - Povodňová rizika - zvláštní povodně a bezpečnost suchých nádrží". Tento projekt je spolufinancován z prostředků Fondu soudržnosti v rámci Technické pomoci Operačního programu Životní prostředí.

24
Říjen
2014
Seminář - Zvláštní povodně a bezpečnost suchých nádrží, připravované dotační tituly z OPŽP 2014 - 2020 (Liberecký kraj)

Ministerstvo životního prostředí ČR ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje si Vás dovoluje pozvat na seminář, který organizuje VODNÍ DÍLA - TBD, a.s. v rámci projektu Ministerstva životního prostředí s názvem „Odborná podpora pro omezování rizika povodní - Povodňová rizika - zvláštní povodně a bezpečnost suchých nádrží". Tento projekt je spolufinancován z prostředků Fondu soudržnosti v rámci Technické pomoci Operačního programu Životní prostředí.

21
Říjen
2014
Seminář - Zvláštní povodně a bezpečnost suchých nádrží, připravované dotační tituly z OPŽP 2014 - 2020 (Královéhradecký kraj)

Ministerstvo životního prostředí ČR ve spolupráci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje si Vás dovoluje pozvat na seminář, který organizuje VODNÍ DÍLA - TBD, a.s. v rámci projektu Ministerstva životního prostředí s názvem „Odborná podpora pro omezování rizika povodní - Povodňová rizika - zvláštní povodně a bezpečnost suchých nádrží". Tento projekt je spolufinancován z prostředků Fondu soudržnosti v rámci Technické pomoci Operačního programu Životní prostředí.

1 2 3 .. 7