prazdny obrazek
10. výročí povodně 2002

Cílem konference je připomenout tuto katastrofální povodeň v širším kontextu současných aktivit ke zvýšení prevence před negativními účinky povodní. Ukázat co se od té doby v oblasti ochrany před povodněmi zlepšilo a čeho je nutno se stále obávat. Presentovat realizovaná i plánovaná opatření v Praze i v jiných povodněmi ohrožených oblastech.

 

Konference se uskuteční ve dnech 14. - 15. srpna 2012 v budově Nové radnice hlavního města Prahy (Mariánské náměstí 2, Praha 1)

 

Tématické okruhy konference

A. Povodeň 2002 - shrnutí poznatků z povodně, posouzení extremity povodně a pravděpodobnosti jejího opakování, možné změny povodňového režimu,

B. Povodňová prevence - hodnocení a mapování povodňového rizika, zohlednění povodňového rizika v územním plánování, zástavba a jiné aktivity v rizikových oblastech,

C. Operativní opatření - předpovídání povodní, hlásná povodňová služba, krizové řízení za povodňových situací,

D. Strukturální opatření - technická opatření a jejich vliv na životní prostředí, přírodě blízká opatření a jejich účinnost, plánování a financování strukturálních opatření

 

Více informací naleznete zde.

 

 

Zdroj: http://voda.chmi.cz

zpět
09.12.2013,