Dobrovolnictví

Při krizových situacích jsou dobrovolníci velmi často potřební. Někteří lidé volí finanční pomoc, někteří by rádi pomohli osobně, ale často nevědí jak. Neví kam a na koho se obrátit s nabídkou pomoci. 

 

Právě pro potenciální dobrovolníky jsou tu portály  www.dobrovolnik.cz a www.volunteer.cz. V únoru 2010 se sešla pracovní skupina složená ze 12 zástupců dobrovolnických center a programů v Krásné Lípě s cílem naplánovat rozvinutí domén, které následně začaly fungovat jako komplexní informační místo pro českou veřejnost i zahraniční zájemce.  

 

Angažovat jako dobrovolník se můžete v oblastech kultury, sportu, ekologii atd. Jednou z oblastí, kde jsou dobrovolníci významně potřeba jsou mimořádné události. 

 

V současné době působí v České republice dobrovolníci v krizových situacích zejména při záplavách. Dobrovolnická pomoc je v těchto situacích nezbytná a nenahraditelná. Lidé zasažení povodní její následky zvládají obtížně. Zejména na počátku - v prvních dnech po katastrofě - je potřeba a poptávka po dobrovolnících velmi vysoká nejen kvůli manuální pomoci s odstraňováním následků, ale také kvůli potřebě zasažených nebýt v „té" situaci sami.

Náplň dobrovolnické činnosti při záplavách:

- vyklízení nábytku
- odklízení naplavenin
- úklidové práce
- otloukání omítek
- monitoring situace
- pomoc při distribuci materiální pomoci
- pomoc při organizace práce v dané obci
- podpora zasažených (naslouchání)

 

Dobrovolnickou činnost pro zasažené obce zajišťují organizace, které působí na území celé republiky jako např. ADRA, Diakonie ČCE, Charita, ČČK nebo Člověk v tísni. Tyto organizace zpravidla zajišťují také zázemí pro dobrovolníky, jejich pojištění nebo vybavení pracovními prostředky. Často se zapojují také menší organizace s místní působností. Úkolem těchto organizací je zejména koordinovat dobrovolníky tak, abych jejich pomoc byla co nejlépe využita ve všech zasažených oblastech. Pro snadnější koordinaci zřizují jednotlivé organizace registrační linky, emaily nebo webové stránky tak, aby mohli zájem o dobrovolnickou činnost co nejlépe využít. Tyto činnosti neprobíhají jen při samotné události, ale také v průběhu celého roku. Vzhledem k poměrně častému výskytu povodní se pak setkáváme s dobrovolníky, kteří se této činnosti věnují opakovaně. 

 

Historie

Humanitární organizace a organizace na ochranu lidských práv vznikly převážně po roce 1989 a v posledních deseti letech se významně zviditelnily především v souvislosti s pomocí v oblastech postižených válečnými konflikty či přírodními katastrofami. Pádem železné opony získali občané ČR větší povědomí o problémech v okolním světě a také možnost aktivně jako dobrovolníci do dění zasahovat.

Čeští dobrovolníci se často objevovali mezi prvními s humanitárními akcemi v krizových oblastech nejen v průběhu konfliktu, ale také v období rekonstrukce válkou či živelnými katastrofami zničených oblastí. Organizace jako na příklad ADRA, Člověk v tísni nebo Česká katolická charita mají vysokou mezinárodní prestiž právě díky své pohotové pomoci.

Kromě pomoci ve válečných oblastech se dobrovolníci podílejí i na domácích akcích, jako byly například záplavy na Moravě v roce 1997. Od té doby se četnost těchto událostí neustále zvyšuje. Při záplavách se ukázalo, že často nestačí pouhé nadšení a dobrá vůle, ale je také důležité profesionalita řízení záchranných akcí tak, aby byla práce dobrovolníků co nejlépe využita.

 

Zdroj: http://www.dobrovolnik.cz

 

zpět
19.01.2015,