prazdny obrazek
Doprava, zdraví a životní prostředí

Tématické zaměření konference:

Směry udržitelné dopravy - víme kudy a kam?

Cílem VI. ročníku česko-slovenské konference je přinést nové informace a poznatky z oblasti jednotlivých směrů udržitelné dopravy a jejího vývoje v budoucnosti, současně s představením opatření vedoucích k omezování negativních vlivů dopravních procesů.

Konference je určena pro pracovníky státní správy a samosprávy, výzkumných ústavů, vysokých škol, studenty, odbornou veřejnost a je akreditována podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.

Základní informace:
Termín konání akce: 10-11.11.2014
Místo konání akce: Brno
Adresa konání akce: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Líšeňská 33a
Web: http://dzzp2014.cdv.cz/
Kontakt: Ing. Vilma Jandová
E-mail: vilma.jandova@cdv.cz
Telefon: 737 127 441

 

zpět
29.10.2014,