prazdny obrazek
Digitální povodňové plány, lokální varovné a výstražné systémy – seminář České Budějovice

Ministerstvo životního prostředí ČR ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje si Vás dovoluje pozvat na seminář na téma Digitální povodňové plány, lokální varovné a výstražné systémy – připravované dotační tituly z OPŽP 2014 – 2020.

 

Seminář se uskuteční 4. června 2014 v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje v zasedací místnosti č. 325, v 2. NP ul. Boženy Němcové 49/3.

 

Semináře jsou určeny pro zástupce obcí, členy povodňových orgánů, žadatele a příjemce dotací z Operačního programu Životního prostředí (podoblast 1.3.1), zpracovatele projektů a provozovatele lokálních a výstražných systémů a pro všechny zájemce o danou problematiku. 

Seminář organizuje Sdružení VRV+HV v rámci projektu Ministerstva životního prostředí ČR s názvem „Odborná podpora pro omezování rizika povodní – Podpora povodňové služby“. Tento projekt je spolufinancován z prostředků Fondu soudržnosti v rámci Technické pomoci Operačního programu životního prostředí.


Program semináře: 
9:30 – 10:00 Registrace účastníků 

      Úvodní slovo 
      Možnosti financování 
      Povodňový informační systém

11:00 – 11:10 Přestávka - občerstvení 

      Seznámení s aktuální metodikou pro tvorbu digitálních povodňových plánů

12:00 – 12:45 Polední přestávka 

      Lokální výstražné systémy 
      Současný systém varování a informování obyvatelstva

14:00 – 15:00 Diskuse, komentáře 

Registrace účastníků: 
Z důvodů omezené kapacity sálu, zajištění materiálů pro školení a občerstvení je nutné se na seminář zaregistrovat na e-mailové adrese: cerna@vrv.cz, dotazy na telefonu 728 303 581 (v době 12:00 – 18:00). Registrace na tento seminář je do pátku 30. 5. 2014 do 12,00 hod.

Neregistrovaní účastníci nemusí být vpuštěni do sálu v případě plné kapacity. 

Organizace semináře: 
Účast na semináři je bezplatná. Na semináři bude účastníkům poskytnuto občerstvení během přestávek. Oběd není zajištěn. Informace o seminářích včetně prezentovaných dokumentů jsou uveřejněny na stránkách Povodňového informačního systému www.povis.cz v rubrice „Školení semináře“.

 

Pozvánka ke stažení zde.

 

Zdroj: OPŽP

zpět
23.05.2014,