prazdny obrazek
Digitální povodňové plány, lokální varovné a výstražné systémy – seminář Praha

Ministerstvo životního prostředí ČR v si Vás dovoluje pozvat na seminář na téma Digitální povodňové plány, lokální varovné a výstražné systémy – připravované dotační tituly z OPŽP 2014 – 2020.

 

Seminář se uskuteční 1. července 2014 v Multifunkčním sále ředitelství Povodí Vltavy státní podnik, Holečkova 8, Praha 5.

 

Semináře jsou určeny pro zástupce obcí, členy povodňových orgánů, žadatele a příjemce dotací z Operačního programu Životního prostředí (podoblast 1.3.1), zpracovatele projektů a provozovatele lokálních a výstražných systémů a pro všechny zájemce o danou problematiku. 

Seminář organizuje Sdružení VRV+HV v rámci projektu Ministerstva životního prostředí ČR s názvem „Odborná podpora pro omezování rizika povodní – Podpora povodňové služby“. Tento projekt je spolufinancován z prostředků Fondu soudržnosti v rámci Technické pomoci Operačního programu životního prostředí.

 

Program semináře: 
9:30 – 10:00 Registrace účastníků 

      Úvodní slovo 
      Možnosti financování - Ing. Josef Reidinger
      Provozování POVIS, úvod -
RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D.
      Funkcionalita, základní představení POVIS -
Ing. Michal Banseth
      Digitální povodňový plán Královehradeckého kraje -
Ing. Eva Valterová
      Lokální výstražné systémy -
Ing. Milan Suchánek

12:00 – 12:30Přestávka - občerstvení 

      Současný systém varování a informování obyvatelstva - Ing. Zdeněk Šebelka
      Otázky a odpovědi - Ing. Jana Nečesánková
      Vltavská kaskáda - vyhodnocení povodně 2013 - Ing. Tomáš Kendík

14:00 – 15:00 Diskuse, komentáře 


Registrace účastníků: 
Z důvodů omezené kapacity sálu, zajištění materiálů pro školení a občerstvení je nutné se na seminář zaregistrovat na e-mailové adrese: cerna@vrv.cz, dotazy na telefonu 728 303 581 (v době 12:00 – 18:00). Registrace na tento seminář je do čtvrtka 26. 6. 2014 do 12,00 hod.

Případné dotazy: Ing. Jana Nečesánková, tel: 739 592 991.

Neregistrovaní účastníci nemusí být vpuštěni do sálu v případě plné kapacity. 

Organizace semináře: 
Účast na semináři je bezplatná. Na semináři bude účastníkům poskytnuto občerstvení během přestávek. Oběd není zajištěn. Informace o seminářích včetně prezentovaných dokumentů jsou uveřejněny na stránkách Povodňového informačního systému www.povis.cz v rubrice „Školení semináře“.

 

Pozvánka ke stažení zde.

 

Zdroj: OPŽP

zpět
23.06.2014, Kon