prazdny obrazek
ENVIBRNO 2014

Jeden z mála veletrhů ve střední Evropě, který je zaměřen na technologie, výrobky a služby, které přispívají k ochraně, obnově čistého životního prostředí.

 

Souběžně se konají odborné veletrhy URBIS INVEST a URBIS TECHNOLOGIE. Dochází tak k propojení navzájem se doplňujících témat – na jedné straně novinek a trendů v oborech komunálních a environmentálních technologií a služeb, na straně druhé regionálních inovačních strategií a rozvojových plánů. To vše v kontextu aktuálních potřeb veřejné sféry, a nových možnostech všech oborů stavebnictví a technického zařízení budov.

 

Podtitul: Mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí

 

Termín konání: 23.-26.4. 2014

 

Místo konání: Brno - Výstaviště

 

Zvýrazněná témata:

  • Nové technologie ve vodním a odpadovém hospodářství
  • Možnosti financování z Operačního programu Životní prostředí ČR
  • Dopady nové legislativy

 

Součástí veletrhu je i zajímavý doprovodný program, který naleznete zde

 

Další informace (vstupné, parkování apod.) naleznete na stránkcách BVV.

 

 

zpět
04.04.2014,