prazdny obrazek
Environmentální metody a nástroje (Praha)

Kurz Environmentální metody a nástroje bude obsahovat témata: regulační nástroje (ekoznačení, ekodesign), informační nástroje (posuzování životního cyklu - metoda LCA,environmentální manažerské účetnictví - EMA, čistší produkce a prevence znečišťování, integrovaná prevence - IPPC a environmentální reporting).

 

Termín konání akce: 3-5.11.2014
Místo konání akce: Praha
Web: http://www.cegos.cz/katalog-kurzu/integrovany-manegement-zivotni-prostredi/environmentalni-metody-a-nastroje.html

 

 V rámci vytvoření, zavedení a udržování systému environmentálního managementu v organizaci je významným přínosem využívání metod a nástrojů, které mohou významně ovlivnit snižování negativních vlivů na životní prostředí. Uvedené environmentální metody a nástroje přispívají k realizaci udržitelné výroby i spotřeby, tj. k realizaci udržitelného rozvoje. 

zpět
03.09.2015,