prazdny obrazek
Extrémy oběhu vody v krajině

Český hydrometeorolgický ústav ve spolupráci s dalšími výzkumnými institucemi pořádá mezinárodní konferenci věnující se extrémním situacím způsobených vodou v krajině. 

 

Odborné okruhy:

  • Srážky a jejich extrémy
  • Výskyt povodní 
  • Hodnocení sucha
  • Fáze oběhu vody 
  • Bilance vody v krajině
  • Vodní eroze půdy

 

Předběžný program konference:

Úterý 8. 4. 2014
08:30 – 9:50 prezence, ubytování
10:00 zahájení konference
10.15 – 13:00 plenární přednášky
13:00 – 14:00 oběd
14:00 – 15:30 odborný program v sekcích
15:30 – 16:00 přestávka
16:00 – 17:30 posterová sekce
18:30 – 22:00 slavnostní večeře

 

Středa 9. 4. 2014
09:00 – 10:30 odborný program v sekcích
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 13:00 odborný program v sekcích
13:00 – 14:00 oběd
14:00 – 16:30 odborná exkurze

 

Publikační výstupy:
Tištěný sborník abstraktů, plné verze článků na konferenčním CD s ISBN.

 

Jednací jazyk:
český, slovenský, anglický.

 

Kontaktní adresa:

Markéta Holíková
Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno,
Kroftova 43, 616 67 Brno
e-mail: konference.extremy@chmi.cz

 

Další informace o konferenci, včetně přednášejících a výše vložného se dozvíte v přiolžené pozvánce.

zpět
25.02.2014,