prazdny obrazek
Havárie a ekologická újma na vodách - právní aspekty problematiky

Základním tématem semináře bude vztah zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákona) a zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické ujmě a o její nápravě.

 

Program semináře:

1. Vymezení havárie na vodách

2. Vymezení ekologické újmy na vodách

3. Vzájemné souvislosti havárie a ekologické újmy na vodách

4. Prevence, postupy a povinnosti při haváriích

5. Prevence, postupy a povinnosti při ekologické újmě

6. Finanční zabezpečení opatření při ekologické újmě (§ 14) - právní aspekty problematiky

7. Shrnutí a diskuse

 


Základní informace o akci:

Název akce: HAVÁRIE A EKOLOGICKÁ ÚJMA NA VODÁCH - PRÁVNÍ ASPEKTY PROBLEMATIKY
Termín konání akce: 11.10.2012
Místo konání akce: Brno
Adresa konání akce: Brněnské kulturní centrum, Žerotínovo nám. 6, Brno
Web: http://www.cmv.cz
Kontakt: Ing. Veronika Šáchová
E-mail: cmv@seznam.cz
Telefon: 602240451

 

Zdroj: www.enviweb.cz

zpět
09.12.2013,