prazdny obrazek
Hospodaření s dešťovými vodami

Seminář je určen především projektantům, stavebním společnostem, pracovníkům stavebních úřadů, studentům a odborné veřejnosti. Seminář je akreditován ČKAIT a ohodnocen 1 kreditním bodem.

 

Co bude obsahem semináře:

  • Aktuální legislativa a nové normy
  • Hospodaření s dešťovými vodami
  • Zásady projektování a výstavby vsakovacích zařízení
  • Příklady realizovaných řešení

 

Podle novely Zákona o Vodách nesmí stavební úřad vydat stavební povolení, pokud není vyřešeno nakládání se srážkovými vodami. V našich právních předpisech je upřednostňováno decentralizované řešení a během letošního roku vznikají nové normy sloužící projektantům a stavebníkům jako vodítko pro naplnění požadavků legislativy. Cílem semináře je pomoci účastníkům zorientovat se v platných předpisech a představit novou normu upravující zásady projektování a výstavby vsakovacích zařízení. Dále bude na semináři představen praktický kalkulátor pro dimenzování vsakovacích zařízení a budete mít příležitost diskutovat nad již realizovanými projekty.

 

Název akce: Hospodaření s dešťovými vodami
Termín konání akce: 14.12.2011
Místo konání akce: Brno, Národní stavební centrum
Adresa konání akce: Bauerova 10, 603 00 Brno


Více informací a harmonogram naleznete zde.

 

Zdroj: http://www.enviweb.cz

zpět
03.09.2015,