Jak se chovat při povodni?

Jak postupovat v případě, že se blíží povodeň, která by mohla ohrozit Váš majetek?

 

 1. Vyvezte vozidlo z garáže, doplňte pohonné hmoty a zaparkujte ho mimo záplavové území, nebudete-li jej využívat při evakuaci.
 2. Připravte si evakuační zavazadlo pro celou rodinu a vozidlo, budete-li ho využívat při evakuaci. 
 3. Přestěhujte potraviny, oblečení nábytek, stroje a zařízení, suroviny a další materiály a cenné věci, které by mohla zaplavit nebo odnést voda, do výše položených míst, nebo do vyšších pater budovy.
 4. Odvezte nebo nezávadně zlikvidujte nebezpečné látky.
 5. Zajistěte ochranu domácímu a hospodářskému zvířectvu vyvedením nebo umožněním opuštění míst ustájení v případě nedostatku času.
 6. Při zaplavování budovy nebo i po přerušení dodávky vypněte přívod elektrického proudu, uzavřete hlavní přívod plynu a vody.
 7. V případě zaplavování domu a nezvládání ochrany vlastní silou a prostředky včas požádejte o pomoc povodňový orgán obce.
 8. Nezůstávejte v místě, kde byste mohl ohrozit život svůj a svých blízkých, zbytečně neriskujte, jednejte v klidu a s rozvahou.
 9. Máte-li možnost, přesuňte se k příbuzným nebo známým mimo zátopu.
 10. Jsou-li vytvořena evakuační zařízení, bude vám zde lépe než v zatopeném území a jeho bezprostředním okolí.
 11. Prostřednictvím samosprávy a státní správy je organizována účinná humanitární pomoc.
   

Ochrana majetku při povodni

 • Vytvoření hrází proti stoupající vodě, utěsnění vstupů do budov a kanalizačních vpustí
 • Stěhování potravin a oblečení, vnitřního vybavení, strojů a zařízení, surovin a materiálů ze zaplavených do výše položených míst
 • Vypnutí hlavních vypínačů a uzavření uzávěrů přívodu energií a vody, i po přerušení dodávky
 • Uložení cenných věcí a dokumentů na bezpečném místě, případně jejich dřívější uložení v bezpečnostní schránce a vytvoření kopií
 • Odvoz nebo nezávadná likvidace nebezpečných látek
 • Zajištění ochrany domácímu a hospodářskému zvířectvu vyvedením nebo umožněním opuštění míst ustájení
 • Dopravní prostředek včas vyvézt nebo mít v pohotovosti k odjezdu po bezpečné cestě

 

Autor, zdroj: materiály MV ČR a HZS ČR

zpět
18.11.2014,