Jak se připravit na povodně?

Povodně jsou jednou z nejčastějších krizových situací u nás. Jak se na ně připravit a co dělat, když voda opadne, Vám poradí Hasičský záchranný sbor JmK ve spolupráci s Policií ČR - Městské ředitelství Brno a Diecézní charitou Brno.

 

 Bydlíte-li v záplavové oblasti, připravte se na povodeň předem (jak dlouhodobá opatření, tak okamžité kroky k řešení při již hrozícím zaplavení obydlí).


a) dlouhodobá příprava:
 - pro stavbu obydlí si vytipujte místo, které nebude zaplaveno. Jste-li odhodláni stavět v místě, kde hrozí povodeň (pasivní zóna, v aktivní zóně je to zakázáno), počítejte s dodatečnými náklady na protipovodňové úpravy obydlí (a také s možnými problémy s neochotou pojišťoven při pojištění domu),

- zjistěte si na Vašem obecním (městském) úřadě, do jaké výšky může být zaplaveno Vaše obydlí při přirozené povodni a za jak dlouho do Vaší obce dorazí průlomová vlna při zvláštní povodni (pokud v místě Vašeho bydliště hrozí),

 - pokud již Váš dům stojí, zvažte možné dodatečné stavební úpravy, které ochrání Váš majetek (např. izolace, zpětné klapky v potrubí...) - tyto informace naleznete u specializovaných firem (např. každoročně na veletrhu Envibrno - Watenvi).


b) krátkodobá příprava (těsně před opuštěním obydlí):
 - pokud jste majiteli auta, připravte jej k evakuaci nebo ho včas odvezte na bezpečné místo, 
 - odveďte do bezpečí domácí a hospodářská zvířata, 
 - připravte si prostředky pro zabezpečovací práce (pytle s pískem ...), 
 - uzavřete přívod vody, plynu a elektrické energie, 
 - uhaste otevřený oheň v topidlech, 
 - připravte evakuační zavazadla pro všechny členy rodiny, 
 - informujte se o způsobu a místě, kam se v případě evakuace přemístíte, 
 - přestěhujte majetek v domě do míst, která nejsou ohrožena povodní (vyšší podlaží), 
 - utěsněte kanalizaci a odpady v přízemí a ve sklepech, 
 - sledujte zprávy sdělovacích prostředků, 
 - odstraňte nebo řádně zajistěte snadno odplavitelné předměty v okolí budovy, 
 - v budově ani mimo budovu nenechávejte v dosahu vody nebezpečné látky (chemikálie, apod.), 
 - řiďte se pokyny orgánů obce a záchranářů (zvl. při evakuaci), 
 - při odchodu z domu zabezpečte vchod a okna.

 

Více informací můžete najít na stránkách Hasičského záchranného sboru JmK

zpět
05.02.2016,