Jak v praxi funguje komplexní systém protipovodňové ochrany ve městě Svratka

Víte, jak fungují lokální varovné systémy, digitální povodňový plán, a jaké výhody přináší?

 

—Povodňový plán je souhrn organizačních a technických opatření, potřebných k odvrácení nebo zmírnění škod při povodních na životech a majetku občanů a společnosti a na životním prostředí. Jeho digitalizovaná podoba je pak určitá nadstavba pro obce, které mohou zasáhnout povodně. Díky digitálnímu povodňovému plánu, který je propojen s lokálním varovným systémem (souhrnný název pro hladinoměrná čidla, srážkoměrné stanice, bezdrátový rozhlas) mohou obce flexibilněji reagovat na nastalou situaci. Textová a grafická část povodňového plánu je propojena odkazy. Plán je navíc snadno přístupný na webových stránkách obcí.

—Povodňovými plány se tak řeší ochrana určitého území, vodních toků, objektů, staveb a také lidských životů.

 

Komplexní systém protipovodňové ochrany v praxi ve městě Svratka

Město Svratka leží v kraji Vysočina na hranicích Čech a Moravy. Název města je odvozen od klikatící se říčky Svratky, která též městem protéká. Město ji využívá, ale rovněž bojuje s jejími rozmary již od jeho osídlení.

 

Moderní využití techniky ve městě Svratka

V roce 2013 se město Svratka rozhodlo pořídit digitální povodňový plán  (dPP) a hned v tomtéž roce město zasáhla povodeň.

Během povodní v červnu 2013 již postupovalo zastupitelstvo města dle nového povodňového plánu. Hladinoměry aktuálně hlásily povodňovou aktivitu a na určená telefonní čísla přicházely výstražné zprávy, které informovaly o stupních povodňové aktivity na toku.

Město si spolu s digitálním povodňovým plánem pořídilo také bezdrátové hlásiče. Starosta František Mládek vyzdvihuje jeho flexibilitu. “Rozhlasem mohu oslovit občany, i když jsem mimo republiku. Rozhlas mohu spustit i přes telefon a občané jsou informováni.”

Začátkem srpna 2014 zasáhla město blesková povodeň. Občané mohli sledovat aktuální výšku hladiny díky instalovanému hladinoměru, který odesílal inofmace na stránky dPP, které jsou veřejně dostupné. O stavu hladiny informovaly SMS zprávy, které chodí starostovi obce a vybraným členům povodňové komise. Dle slov pana starosty digitální povodňový plán fungoval tak, jak měl.

 

Starosta města říká: ”Vytvoření plánu byla dobrá investice. Víme, co v situaci povodní dělat, umíme pracovat s dPP. Odkaz na elektronický digitální plán máme na stránkách města, kde ho občané sledují, naučili se ho sledovat pravidelně, když se zvyšuje hladina. Sledují, o kolik se hladina zvedla a nebo jaký je aktuální průtok vody. Vše funguje, jak má.”

 

Od doby pořízení digitálního povodňového plánu město Svratka již dvakrát využilo jeho funkce ke zmírnění škod během i po povodních. Jeho digitální podobu využívají občané každý den.

 

zpět
02.03.2018,