prazdny obrazek
Kanalizace v obcích po novelizaci zákona - seminář Brno

Partnerská společnost ASIO, spol. s r.o., pořádá seminář na téma Kanalizace v obcích po novelizaci zákona, aneb nevíme co teď s odpadní vodou po vyjití novely Vyhlášky 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích.

 

23.09.2014 - sídlo firmy ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno

Prezence:  08:30 -09:00 hod.

 

Videopozvánka:

  

Přednášející lektor:  

Legislativní část – JUDr. Alena Kliková, Ph.D.,právnická fakulta MU Brno, Katedra správní vědy a správního práva, členka Výkladové komise pro vodní právo Mze, členka pracovní komise pro veřejné právo I. legislativní rady vlády,
Pohled obce – Ing. Roman Sládek, ProVenkov, spol. s r.o., dlouholetý zastupitel a starosta města o 10 000 obyvatelích, poradce v oblasti dotací,
Technická část – Ing. Karel Plotěný, ASIO, spol. s r.o., člen CzWA, expert, dlouholetý vedoucí odborné skupiny pro Malé čistírny a dlučovače.

 

V rámci školení se například dozvíte:

- jak provést aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací,
- z pohledu obce, která chce řešit v současnosti odvádění odpadních vod, případně chce získat dotaci na tento záměr,
- jak provozovat a jak se rozhodovat o provozovateli kanalizace,
- jak by měl vypadat kanalizační řád a jak pak praktické provozování, čistírny nebo více čistíren,
- jaké ještě máte technické možnosti, když už nevidíte možné reálné řešení.


Závazná přihláška (ke stažení zde)  

V případě naplnění kapacit sálů si pořadatel vyhrazuje možnost odmítnutí přihlášky nebo změny místa přednášek.

Cena: 1 000Kč vč. DPH
Platba převodem na účet (číslo účtu: 2502440101/2600 - jako variabilní symbol prosím uvádějte IČO vaší organizace).

zpět
04.08.2014,