Kompostování v obci

Ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec dnes prostřednictvím zpravodajského portálu Novinky.cz vyzval občany ke kompostování. Praxe, která byla po staletí zavedena převážně na venkově, dnes pomalu upadá. Proto se ministerstvo rozhodlo pokračovat i nadále v podpoře domácího a komunitního kompostování prostřednictvím dotací z fondů Evropské unie. Jak je možné na dotace dosáhnout, se dozvíte níže v článku.

 

Neustále se zvyšující produkce komunálního odpadu má za následek navýšení finančních prostředků, které musí obce na jeho likvidaci vynaložit. Nový plán odpadového hospodářství počítá s výrazným snížením skládkování komunálního odpadu. Docílit menších hodnot se má především navrácením zpracovaného bioodpadu do přírody, a to zejména ve formě již zmíněného kompostu.

 

Podpora kompostování bude v Operační programu Životního prostředí pro období 2014 až 2020 zajištěna až 85% dotací z fondů EU. V minulosti takovou dotaci obdržela třeba obec Holasice, kde místní občané dostali domácí kompostéry letos na podzim. Už podle prvních zkušeností občanů, poklesla hmotnost vyváženého komunálního odpadu na polovinu.

 

Jak to bylo v Holasicích?

 

Obec Holasice se nachází v Jihomoravském kraji a žije zde zhruba 1100 obyvatel.

 

V průběhu loňského roku se obec rozhodla k pořízení kompostérů na základně tří faktorů: 

  • Zákonné opatření: povinnost obcí likvidovat bioodpad (Novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, která nabývá účinností začátkem roku 2015. Zaměřuje především na zkvalitnění oblasti třídění a recyklace komunálního odpadu);

  • 90 % financí šlo z dotací EU (v novém období 85 % dotace);

  • Oslovení od společností Envipartner, která obci zpracovala žádost o dotaci.

Dle slov paní starostky Mgr. Lenky Ungrové byl zpočátku problém motivovat občany k likvidaci biologického odpadu v kompostérech na vlastních zahradách. “Poté, co občané zjistili, že kompostéry rozdáváme zdarma, strhl se o ně boj,“ říká starostka Ungrová. 

 

Obec podala žádost o 20 biopopelnic a 151 kompostérů, přičemž biopopelnice byly rozdány občanům, kteří u domu nemají pozemek, na kterém by mohli kompostovat. Kompostéry si občané složili na svých zahradách. “Na začátku podzimu jsme začali kompostéry distribuovat mezi občany. K dnešnímu dni nám chybí rozdat občanům 10 až 20 kompostérů”, říká starostka. 

 

V rámci dotace si obec pořídila i štěpkovač na obecní zeleň, který bude v budoucnu občanům půjčovat.

 

Spolupráce se společností Envipartner

Do současnosti jsme již cca 50 obcím pomohli vytvořit projekty na zefektivnění nakládání s komunálním odpadem, které jsme následně podali k posouzení Státnímu fondu Životního prostředí. Všechny tyto projekty nám byly schváleny a těchto 50 obcí už rozdělilo kompostéry mezi své občany.

 

V případě, že byste chtěli pořídit kompostéry i do vaší obce, neváhejte kontaktovat naše obchodní oddělení, které Vám sdělí bližší informace.

zpět
02.03.2018,