prazdny obrazek
Konference ISSS

Ve dnech 2. a 3. dubna 2012 se v Hradci Králové uskuteční již patnáctý ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě, kde byl v minulých letech mj. prezentován např. digitální povodňový plán České republiky.

 

V kongresovém centru Aldis se opět setkají vrcholní politici, zástupci státních orgánů a samosprávných celků, odborníci i dodavatelé moderních technologií a budou se dva dny věnovat aktuálním otázkám souvisejícím s dalším rozvojem e-governmentu. V současné době již naplno běží přípravy, pracuje se na základních obrysech obsáhlého dvoudenního programu i na organizaci doprovodných akcí.
„V současné době prochází e-government v ČR nelehkým obdobím, hlavně díky tlaku na úsporu financí i kvůli celkové revizi," říká RNDr. Tomáš Renčín, výkonný ředitel konference. „Všem je však jasné, že v zásadních projektech se musí pokračovat. Veřejnou správu čeká v následujícím roce v této oblasti celá řada velkých změn, mezi něž určitě patří zprovoznění systému základních registrů. Počítáme s tím, že právě na konferenci ISSS v Hradci Králové se podaří zodpovědět poslední otevřené otázky tak, aby se úřady i jednotlivci mohli na červencový ostrý provoz dobře připravit."

 

Právě základní registry budou hrát v programu konference ISSS 2012 dominantní roli. Stranou ale určitě nezůstane další vývoj stávajících projektů (Czech POINT, informační systém datových schránek, digitalizace a archivace dokumentů apod.), využití moderních technologií a trendů, především cloud computingu, outsourcingu či virtualizace, rozšiřování komunikační infrastruktury a využívání mobilních technologií ve veřejné správě nebo otázky bezpečnosti informačních systémů, správa a ochrana identit či GIS systémy a mapové služby. Pro ucelené okruhy témat jako jsou například eHealth, eTurismus nebo digitalizace a využívání nových médií budou připraveny tradiční samostatné odborné bloky. Na pořadu jednání nebudou chybět ani informace o financování projektů ze zdrojů EU, počítačové gramotnosti a vzdělávání a svůj prostor dostanou i „best practices" měst, obcí a regionů. V programu doprovodných mezinárodních konferencí LORIS a V4DIS, které budou tradiční součástí dvoudenního programu, bude převažovat především výměna zkušeností s partnery z Evropské unie a zemí Visegrádské čtyřky.

 

Mezi účastníky konference se tradičně objeví řada politických špiček, zástupců státních orgánů (včetně ministrů, náměstků i šéfů odborů), hejtmani, primátoři, starostové a tajemníci malých i velkých mést a obcí, řada dalších pracovníků státní správy a samosprávy, stejně jako odborníci i manažeři velkých firem z celého segmentu informačních a komunikačních technologií, finančního sektoru či poskytovatelů služeb pro obce, města a kraje.

 

Konference ISSS/LORIS/V4DIS 2012 zcela jistě naváže na dosavadní úspěšné ročníky - v posledních letech se na oficiální dvoudenní program pravidelně registruje zhruba 2,5 tisíce účastníků, koná se přibližně 250 přednášek a prezentací a ve výstavní části se představí přes 110 vystavovatelů. Poslední ročníky konference se vždy konaly pod osobní záštitou premiéra, ministra vnitra a Asociace krajů ČR, visegrádské konferenci každoročně poskytuje svoji záštitu 1. místopředseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka.

 

Více informací o akci a konferenčních poplatcích získáte zde.

 

Zdroj: http://www.isss.cz 

zpět
03.09.2015,