prazdny obrazek
Konference „Voda nad zlato"

Letošní jubilejní 40. ročník mezinárodního filmového festivalu Ekofilm, který se bude konat od 2. do 5. října, přinese kromě filmové přehlídky i řadu doprovodných akcí. Jednou z nich je konference pod názvem "Voda nad zlato".

A jaká je cílová skupina posluchačů? Každý, kdo má zájem o životní prostředí -- veřejnost, studenti, ale i odborníci. Příspěvky na konferenci budou přednášet jak pracovníci Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, tak externisté. Návštěvníci se pak mohou těšit i na úžasnou science show v podání světoznámého popularizátora vědy a letošního prezidenta Ekofilmu Michaela Londesborougha.

Posluchači se dozví spoustu zajímavých věcí. Například si vyslechnou podrobnosti o povodních. Jaké faktory ovlivňují jejich výskyt a jak je možné je předvídat. 

Program konference

 1. 00 - 9.30 - Mgr. Marcela Heříková Mrozková, prof. Juraj Hraško, dr. Michael Londesborough
                     Oficiální slavnostní zahájení, přivítání hostů.
 2. 30 - 9.55 - doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D., ČHMÚ, vedoucí oddělení hydrologie
                    Povodně a lidé. Jaké faktory ovlivňují jejich výskyt v krajině
                       a je možné je předpovídat? 
 3. 55 - 10.20 - RNDr. Přemysl Soldán, Ph.D., VÚV TGM
                      Kontinuální monitoring havarijního znečištění vod.
 4. 20 - 10.45 - Mgr. Hana Sezimová, Ph.D., KBE PřF OU
                        Lze využít živé organismy k hodnocení kvality povrchových vod?
 5. 45 - 11.10 - Mgr. Daniel Vrábl, KFY PřF OU
                        Stopování s pomocí stabilních izotopů vody. 
 6. 10 - 11.35 - doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D., KFG PřF OU
                        Geomorfologie říčních koryt aneb proč se o řeky nestarat jinak?
 7. 35 - 12.00- Dr. Michael Geoffrey Stephen Londesborough, B.Sc Hons Ph.D.,
                         VÚACh AV ČR
                          Science show.
 8. 00 - 13.00 - Přestávka spojená s občerstvením a prohlídkou expozice v atriu
 9. 00 - 13.25 - doc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D., KBE PřF OU
                        Vážky jako indikátory stavu vodního prostředí.
 10. 25 - 13.50 - Mgr. Karel Janko, Ph.D., KBE PřF OU                    
                        Ekologie pod hladinou Antarktických moří: co dělaly polární ekosystémy,
                        když se ochlazovalo a co udělají, když se oteplí?
 11. 50 - 14.15 - Daniel Křenek, Městský úřad v Českém Těšíně
                         Hospodaření s dešťovými vodami.
 12. 15 - ? - volná diskuze 

Zakončení spojené s občerstvením pro vybrané hosty (atrium)

Změna programu vyhrazena.

zpět
21.09.2014,