prazdny obrazek
Mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik - jejich vznik a uplatnění v praxi

Ministerstvo životního prostředí ČR ve spolupráci s Krajským úřadem Jihomoravského kraje si Vás dovoluje pozvat na seminář, na které se dozvíte, jak jsou plněny požadavky Povodňové směrnice EU v ČR. Týká se především procesů mapování povodňového nebezpečí a rizik. V průběhu semináře se dozvíte, jak mohou být tyto mapy interpretovány, kde se k nim můžete dostat a v neposlední řadě také výsledky mapování v Jihomoravském kraji.

 

Datum konání: 4. března 2014

 

Místo konání: Administrativní a školící centrum Jihomoravského kraje, Cejl 73, Brno

 

Program semináře:

 

     9:15 - 10:00 Registrace účastníků

   10:00 - 10:05 Zahájení semináře

   10:05 - 10:50 Jak jsou plněny požadavky Povodňové směrnice EU v ČR?

         - úprava českých právních předpisů,

         - způsob plnění jednotlivých požadavků Povodňové směrnice v ČR.

   10:50 - 11:35 Proces mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik

   11:35 - 11:55 Přestávka na kávu

   11:55 - 12:40 Interpretace map povodňového nebezpečí a povodňových rizik a jejich využití v praxi

   12:40 - 13:25 Přístup veřejnosti k výsledkům mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik

   13:25 - 14:25 přestávka na občerstvení

   14:25 - 15:40 Výsledky mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik v Jihomoravském kraji

   15:40 - 16:15 Shrnutí a diskuze

 

Účast na semináři je bezplatná. Vzhledem k omezené kapacitě přednáškového sálu je nutné se na seminář zaregistrovat na e-mailové adrese: lukas_smelik@vuv.cz, nebo telefonicky na čísle 541 126 317.

 

Seminář organizuje Výzkumný ústav vodohospodářský, T.G. Masaryka, v.v.i., pobočka Brno v rámci projektu Ministerstva životního prostředí s názvem „Odborná podpora pro omezování rizika povodní - Povodňová rizika - zvládání povodňových rizik". Tento projekt je spolufinancován z prostředků Fondu soudržnosti v rámci Technické pomoci Operačního programu Životní prostředí.


Stejné semináře se uskuteční ve všech krajích ČR v průběhu března až května. Jejich rozpis bude postupně zveřejňován na stránkách www.opzp.cz, www.mzp.cz a www.vuv.cz.

 

Pozvánka ke stažení v pdf

 

Zdroj: OPŽP

 

zpět
21.02.2014,