prazdny obrazek
MinWat2014 Konference k Minerální vodě (Karlovy Vary)

Konference bude výjimečnou možností pro oficiální a i neformální setkání hlavní společností v oblasti minerálních vod.

Termín konání akce: 8-11.9.2014
Místo konání akce: Karlovy Vary

 

 

Hlavním cílem konference je umožnit setkání čtyřech skupin odborníků.

  • První tvoří hydrogeologové a hydrochemici, kteří se zabývají problematikou vyhledávání a ochrany zdrojů minerálních vod. 
  • Druhá skupina zahrnuje odborníky, kteří se zabývají distribucí balených minerálních vod, jejichž aktivita je životně závislá na výsledcích hydrogeologického průzkumu. 
  • Třetí skupinu představují specialisté, pro které je minerální voda prostředkem, využívaným pro odstraňování nejrůznějších zdravotních problémů a jejich prevenci. Odborníci z této sféry, nejčastěji z řad lékařů, využívají minerální vodu pro pitné léčebné kůry, ke komplexní lázeňské péči a k rehabilitacím. Podzemní voda na této konferenci by tak měla být představena jako velmi komplexní vědní disciplína, jejíž výsledky mají neobyčejně široký dopad.
  • Čtvrtou skupinu reprezentují pracovníci z administrativy (na úrovni místní, regionální, národní i celoevropské), kteří hodnotí projekty zaměřená rozvoj využívání a ochrany zdrojů minerálních vod. 

Konference je zaměřena na tři hlavní témata:

  • Téma A: HYDROGEOLOGIE A HYDROGEOCHEMIE — GENEZE, OCHRANA A MANAGEMENT
  • Téma B: BALENÉ VODY — TRH, POPTÁVKA A ZDRAVOTNÍ ASPEKTY
  • Téma C: BALNEOLOGIE — BALNEOTHERAPIE A BALNEOTECHNIKA.

Jednacím jazykem bude angličtina. Na základě malého počtu obdržených abstrakt z České republiky nebude k dispozici simultánní tlumočení žádných přednášek.

 

Odkaz: minwat2014

zpět
14.08.2014,