prazdny obrazek
Monitoring vodohospodářských projektů v rámci OPŽP 2007 - 2013 (Brno)

MŽP a SFŽP pořádají informační seminář zaměřený na následný (ex post) monitoring vodohospodářských projektů podpořených z OPŽP v programovém období 2007 – 2013 v rámci prioritní osy 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní.

 

Místo konání: HOTEL CONTINENTAL, Kounicova 680/6, Brno

Doba konání: 17. 9. 2014 (8.30 - 15.00)

Program semináře

9:00 - 11:30   1. část prezentace
    Úvodní slovo; legislativní rámec ex post monitoringu VH projektů;
    podmínky oskytnuté dotace; vstupní podklady pro ex post monitoring VH projektů;
    metodika provádění ex post monitoringu VH projektů
11:30 - 12:30 Přestávka na oběd
12.45 - 14:30 2. část prezentace
    představení monitorovací zprávy a postup jejího vyplnění;
    podklady a požadované přílohy k monitorovací zprávě;
    posouzení výstupů ex post monitoringu s podmínkami poskytnuté dotace;
    postup při neplnění podmínek poskytnuté dotace
14:30 - 15:00 Prostor pro dotazy

 

Na semináři budou přednášet zástupci Státního fondu životního prostředí ČR, kteří provedou úspěšné žadatele způsobem monitorování vodohospodářských projektů od ukončení jejich realizace po dobu udržitelnosti projektu v souladu s podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Seminář má za úkol seznámit úspěšné žadatele s problematikou ex post monitoringu vodohospodářských projektů, s metodikou kontroly, postupem vyplnění monitorovací zprávy a kontrolou příslušných podkladů s ní souvisejících a s podmínkami případného neplnění podmínek poskytnuté dotace

Účast na semináři je bezplatná, ale nutné se na seminář zaregistrovat na email: seminare@sfzp.cz


Pozvánka: pozvanka_na_seminar_opzp_monitoring

zpět
14.08.2014,