Nové výzvy na protipovodňové projekty z OPŽP 2014-2020

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlašují další 2 nový výzvy v rámci Operačním programu Životní prostředí 2014-2020 se zaměřením na protipovodňové projekty. Žádosti bude Státní fond životního prostředí přijímat od 1. 3. do 31. 5. 2016.

 

Na co tedy můžete žádat?

34. výzva

Tato výzva cílí na podporu vodohospodářských projektů. K podporovaným projektům v této výzvě patří akce na zlepšení přirozených rozlivů, hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků. Dotace v této výzvě půjdou také na obnovení, výstavby a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužících k povodňové ochraně.

více info

35. výzva

35. výzva se zaměřuje na projekty analýz a studií odtokových poměrů, včetně návrhů možných protipovodňových opatření či zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní. Dotaci zde dále získají projekty na budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni a digitální povodňové plány.

více info

Chcete vědet více?

 

Aktuální informace o novém OPŽP 2014 - 2020 si přečtete na stránkách www.opzp2014-2020.cz!

zpět
02.03.2018, Ond