Startuje velký seriál Obec 21. století: Jak může starosta ovlivnit kvalitu života v jeho obci?

Být občanem vaší obce neznamená pouze zařazení vašeho domu pod poštovní směrovací číslo a placení obecních poplatků. V dnešní době se více než kdy jindy klade důraz na zkvalitnění života občanů a poskytnutí služeb, které jim usnadní či zpříjemní každodenní život v obci. Ať už se tyto služby týkají veřejného osvětlení, čistých komunikací, nových cyklostezek či komunitního života, všechny mají společného jmenovatele, kterým je právě zplnohodnotnění občanského života.

 

 

Zatímco poskytování některých služeb je dané přímo zákonem a obec se tudíž o jejich funkci postarat musí (kromě samosprávné a přenesené působnosti je to např. evidence obecního majetku, tzv. pasportizace – např. u komunikací dle zákona o pozemních komunikacích, zajištění sběrných míst pro komunální odpad – dle zákona o odpadech, povinnost obce zajistit odvádění a čištění odpadních vod či zřídit a aktualizovat povodňový plán – dle zákona o vodách, zajišťovat veřejný pořádek v obci – dle zákona o obcích či povinnou školní docházku – dle školského zákona), existuje spoustu doplňkových činností, díky kterým se obec stává místem s kvalitní infrastrukturou, bezpečným prostředím a aktivním občanským vyžitím.

 

Tento seriál má za cíl představit vám jak povinnosti, tak také možnosti, které obce v současnosti mají, a pomoci vám zlepšit prostředí v obci, a to jak s důrazem na kvalitu, tak rovněž na efektivitu financování. V měsíčních intervalech vás budeme pravidelně seznamovat s nejrůznějšími tématy, které se týkají například problematiky čištění komunikací, protipovodňové ochrany či renovace obecní zeleně. Zaměříme se také na snižování energetické náročnosti u veřejných budov, pomůžeme školám a školkám vybudovat kvalitnější zázemí nebo obci modernizovat kanalizační systém.

 

V prvním díle tohoto seriálu, na který se můžete těšit již začátkem září, vás seznámíme s problematikou odpadového hospodářství. Seznámíme vás s povinnostmi vyplývajícími z novely zákona o odpadech, poradíme vám, jaké má obec možnosti výrazně snížit množství odevzdaného komunálního odpadu a tím ulehčit obecnímu rozpočtu, jak zefektivnit třídění odpadu obyvateli, jak naložit s biologickým odpadem a mnoho dalšího.

 

Další díly seriálu můžete očekávat vždy začátkem následujícího měsíce, druhá část bude tedy zveřejněna již 1. října. Pokud nechcete přijít o další díly z tohoto seriálu, případně vás zajímá jakékoliv téma, které doposud nebylo v našich článcích rozebráno, můžete nám váš námět zaslat prostřednictvím kontaktů výše.

zpět
02.03.2018, Ond