prazdny obrazek
Odpadový hospodář (Brno)

Kurz se věnuje činnosti odpadového hospodáře převážně z pohledu jejího praktického provádění, se zaměřením na zařazování odpadů a hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, obecné povinnosti při nakládání s odpady, povinnosti pro jednotlivé fáze nakládání s odpady, povinnosti při nakládání s vybranými výrobky, vybranými odpady a vybranými zařízeními, zpětný odběr některých výrobků, evidenci a ohlašování odpadů a zařízení, plány odpadového hospodářství, ekonomické nástroje, přeshraniční přepravu odpadů, výkon veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství.

Účastníci, kteří vykonávají funkci odpadového hospodáře, obdrží osvědčení o prohloubení kvalifikace.

Termín konání akce: 24-26.11.2014
Místo konání akce: Brno-Žabovřesky
Adresa konání akce: Pobočka ROVS s.r.o. Brno, Maničky 163/7, 616 00 Brno - Žabovřesky
Web: http://www.rovs.cz/
Kontakt: Nikola Pancnerová

Kurz je určený pro fyzické osoby, které odpovídají podle ustanovení § 15 zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění, za zajištění odborného nakládání s odpady (mají dokončené vysokoškolské vzdělání a nejméně 3 roky praxe v oboru odpadového hospodářství v posledních 10 letech, nebo střední vzdělání ukončené maturitou a nejméně 5 let praxe v oboru odpadového hospodářství v posledních 10 letech).

Účastníci, kteří nevykonávají funkci odpadového hospodáře, obdrží potvrzení o absolvování kurzu.

zpět
28.08.2014,