Portál krizového řízení pro JMK

Portál KRIZPORT je veřejným portálem krizového řízení v Jihomoravském kraji, jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji. 

 

Portál se skládá z veřejné sekce (přístup pro každého uživatele internetu), neveřejné sekce (přístup jen pro vybrané uživatele) a provozuje ho Hasičský záchranný sbor JMK. Dozvíte se zde o vyhlášení různých závažných a nebezepčených situací, přehled nebezpečných jevů a kritéria pro vydávání výstražných informací a informace o výjezdech záchraných jednotek.

 

Co také portál obsahuje:

 • zdroje ohrožení,
 • hlášení pálení klestí,
 • příručky,
 • právní předpisy,
 • metodiky.

Dále se na portále dozvíte, co dělat když:

 • zazní siréna,
 • je nařízena evakuace,
 • se musíte ukrýt,
 • potřebujete evakuační zavazadlo,
 • jste v zamořeném prostředí,
 • naleznete podezřelé zavazadlo,
 • hrozí povodně,
 • hrozí extrémní klimatické jevy,
 • uniká nebezpečná látka,
 • budete sami v přirodě.

Portál naleznete zde.

zpět
07.08.2014,