Povodeň v Kuklíku

Obec Kuklík v minulém týdnu ohrozily povodně. Obec si chválí protipovodňová opatření, která byla v obci instalována díky spolupráci se společností ENVIPARTNER, s. r. o. O této situaci informoval Regionální týdeník Vysočina dne 15. 1. 2015.

 

Obec Kuklík je úspešným žadatelem o dotaci v 58. výzvě Operačního programu Životní prostředí 2007 - 2013, prioritní osa: 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury, primární oblast podpory: 1.3 - Omezování rizika povodní a podoblast podpory: 1.3.1. Zlepšení systému povodňové služby. Zpracovatelem projektové dokumentace je společnost ENVIPARTNER, s. r. o.

 

V praxi to znamená pořízení místního informačního systému (bezdrátový rozhlas), hladinoměru a vodočetné latě na říčce Fryšávce a digitálního povodňového plánu obce Kuklík.

 

Bezdrátový rozhlas a hladinoměr s vodočetnou latí je již nainstalován a úspěšně plní svou funkci. Digitální povodňový plán, zpracovávaný společností ENVIPARTNER, s. r. o. je v současné době ve fázi tvorby a jeho uvedení do provozu na Elektronickém digitálním povodňovém portálu EDPP.cz se očekává během dubna 2015.

 

Aktuální vodní stav na Fryšávce můžete sledovat zde na Elekronickém digitálním portálu portálu EDPP.cz.

 

Povodeň v Kuklíku (1 310 Kb)
zpět
02.03.2018, Fra