Povodí Moravy a Ministerstvo zemědělství představilo třetí etapu protipovodňových opatření

Povodí Moravy s.p. a Ministerstvo zemědělství ČR připravilo společné setkání se starosty obcí a měst v územní působnosti závodu Střední Morava, jehož hlavní náplní byla problematika přípravy a realizace protipovodňových opatření v oblasti povodí střední Moravy.

Hlavním tématem společného jednání ve Starém Městě bylo představení činnosti státního podniku Povodí Moravy, aktuálně rozpracovaných a připravovaných akcí a zejména pak programu a pravidel třetí etapy Programu prevence před povodněmi Ministerstva zemědělství ČR a akcí připravovaných Povodím Moravy s.p. pro tuto etapu. Na setkání přijal pozvání zástupce Ministerstva zemědělství ČR z resortu pro oblast vodního hospodářství RNDr. Pavel Punčocháč, CSc., který představil program prevence před povodněmi. Setkání se účastnil také generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Jan Hodovský a pozváno bylo také 53 starostů a primátorů v územní působnosti závodu Střední Morava.

Setkání pokračovalo prezentací programu a podmínek pro realizaci III. etapy protipovodňových opatření, kterého se ujal zástupce Ministerstva zemědělství.

Generální ředitel Povodí Moravy, s.p. dále představil management podniku a jeho hlavní cíle pro rok 2014. Činnost závodu Střední Morava představil ředitel závodu Ing. Pavel Cenek.

Akce navržené Povodím Moravy, s.p. v rámci III. etapy protipovodňových opatření poté odprezentoval investiční ředitel PM Libor Dostál.

Prezentace třetí etapy protipovodňových opatření Povodí Moravy s.p. :

Třetí etapa protipovodňových opatření

Reportáž ČT24:

Reportáž ČT24

 Zdroj: Povodí Moravy

zpět
02.03.2018,
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.001210.00121
starting _require0.005860.00707
end _require6.0E-50.00713
starting _initRouter1.0E-50.00714
finishing _initRouter0.100260.1074
starting init0.02030.1277
finishing init0.055440.18314
starting postDispatch0.06620.24934
finishing postDispatch0.371410.62075
finish1.0E-50.62076