Povodně - pravidla základní hygieny

Za jakých podmínek mohu požít vodu ze studny? Jak zjistím, že je voda pitná? Jsou zaplavené zemědělské plodiny zdraví škodlivé? Jak postupovat při vysoušení domu? Tyto a mnoho dalších otázek odpoví následující článek.

 

MYTÍ RUKOU
 - myjte si pečlivě a často ruce
Toto jednoduché a základní hygienické pravidlo je jedním z nejdůležitějších hygienických opatření, které Vám umožní chránit své zdraví během obnovy Vašich domovů. Myjte si ruce zejména vždy po styku s povrchy, které byly v kontaktu se záplavovou vodou nebo kaly, vždy před jídlem a pitím, vždy než se dotýkáte obličeje, ale i před a samozřejmě po použití WC.

PITNÁ VODA
- k pití používejte pouze vodu, jejíž zdravotní nezávadnost je ověřena.

VODA Z VLASTNÍ STUDNY
Pokud bydlíte v povodní zasažené oblasti a nejste napojeni na veřejný kontrolovaný vodovod, ale máte vlastní studnu, je třeba prověřit kvalitu vody v této studni provedením chemického a bakteriologického vyšetření, i když studna nebyla zatopena. Do doby prověření kvality vody by voda neměla být používána k pití. K pití je možno používat vodu z cisteren s označením „pitná voda“ (tato by se měla převařovat po dobu 15 minut ), nebo vodu balenou. Pokud byla Vaše studna přímo zatopena, nelze vodu z této studny rovněž používat jako pitnou, a to až do doby po provedené sanaci studny a zjištění vyhovujících výsledků rozboru vody. Základní postup při sanaci zatopených studní je následující :
 
Postup při sanaci zatopených studní :
Sanaci zatopené studny je účelné provádět až po stabilizaci vodního režimu v postižené oblasti, úklidu okolí studny a jejím stavebně technickém zabezpečení. Očista a dezinfekce studní se provádí za přítomnosti nejméně 3 osob, pro případ poskytnutí první pomoci osobě, která sestupuje do studny.

Základní postup :

 1. Mechanicky očistit vnější stěny studny a čerpací zařízení od nánosů bahna a nečistot a opravit poškozené části vnějšího krytu studny. Důkladně opláchnout čistou vodou, nejlépe tlakovou.
 2. Otevřít studnu a úplně vyčerpat vodu. 
 3. Zjistit, zda se ve studni nevyskytují jedovaté plyny a zda je u dna dostatek kyslíku – nejjednodušším způsobem kontroly je spuštění zapálené svíčky na dno studny. V případě bezkyslíkatého prostředí svíčka zhasne, v případě výskytu methanu dojde k vzplanutí.
 4. Důkladně mechanicky (např. kartáčem) očistit vnitřní stěny studny, čerpací zařízení a dno studny. Důkladně opláchnout čistou vodou a vodu opět úplně vyčerpat.
 5. Omýt vnitřní stěny studny 5 % roztokem SAVA (1 litr SAVA nalijeme do 20 litrů vody). Pozor pracujte v gumových rukavicích!
 6. Opláchnout stěny studny čistou vodou a vodu znovu odčerpat.
 7. Odstranit stávající pokryv dna (štěrk, hrubozrnný písek) a vyměnit za nový, případně důkladně propraný starý.
 8. Nechat studnu naplnit vodou a v případě, že je voda dále kalná pokračovat v čerpání až do vymizení zákalu.
 9. Provést dezinfekci vody, k níž se doporučuje přípravek SAVO. Při provádění dezinfekce respektujete návod na použití. Orientačně uvádíme, že (při nejběžnějších průměrech skružových studní do 80 do 120 cm) na 1 m výšky vody ve studni se dávkuje 9 ml SAVA. Celkové množství SAVA pro dezinfekci vypočítejte podle výšky vody ve studni, pak toto množství rozřeďte v kropicí konvi a roztokem pokropte vnitřní stěnu skruží i hladinu vody. Nechejte působit alespoň 8 hodin.
 10. Teprve po provedené desinfekci je možno odebrat vzorek k provedení laboratorní kontroly.

PLODINY A POTRAVINY ( pokyny pro domácnost )
 
ZAPLAVENÉ ZEMĚDĚLSKÉ PLODINY

 1. Všechny zemědělské plodiny, které byly zaplaveny povodňovou vodou, kaly a bahnem, je nutné považovat za zdravotně závadné. Tyto plodiny v žádném případě nejezte. O použití ke krmení zvířat musí rozhodnout veterinární lékař.
 2. Zemědělské plodiny, které nebyly zcela zatopeny a dále rostou, doporučujeme využívat až po hygienické kontrole, nejdříve po třech týdnech po skončení záplav.
 3. Ovoce na stromech a keřích, které nebylo zaplaveno, je možno jíst po důkladném omytí pitnou vodou.

ZAPLAVENÉ POTRAVINY
Nejezte potraviny zaplavené povodňovou vodou, kalem a bahnem s výjimkou potravin hermeticky balených ve skle a plechu ( konzervy ). Tyto konzervy je však nutno před použitím očistit a dezinfikovat (viz dále). Zaplavené potraviny s výjimkou hermeticky balených zlikvidujte (uložte do označených kontejnerů).

ČIŠTĚNÍ KONZERV :

 • odstraňte nálepku,
 • umyjte konzervu v čisté vodě se saponátem,
 • umyjte konzervu v roztoku dezinfekčního prostředku a poté opláchněte pitnou vodou.

ZLIKVIDUJTE KONZERVY JESTLIŽE :

 • obsah konzervy (plech, sklo, uzávěr) byl narušen,
 • suchý obsah je zvlhlý,
 • obal je silně pomačkán – není jistota, zda je obal opravdu neporušen,
 • znečištění uzávěru nelze odstranit očištěním a dezinfekcí.

ZLIKVIDUJTE CHLAZENÉ NEBO MRAŽENÉ POTRAVINY, JESTLIŽE :

 • chlazené potraviny vyly ponechány nad teplotu 6°C déle než 4 hodiny,
 • mražené potraviny roztály a byly tak ponechány déle než 2 hodiny,
 • jeví jakékoli odchylky od standardní kvality (např. zapáchají) nebo přišly do styku se záplavovou vodou.

ZLIKVIDUJTE VŠECHNY NÁSLEDUJÍCÍ POTRAVINY VYSTAVENÉ ZÁTOPOVÉ VODĚ :

 • otevřená balení, která byla v kontaktu se záplavovou vodou,
 • neotevřená balení potravin v papírovém obalu nebo s víčkem z voskového papíru, s netěsnícím plastovým víčkem zejména v případě, že obsahují majonézy a dresinky,
 • sáčková balení koření, bylin, čaje,
 • mouku, obiloviny, cukr, kávu v sáčcích a pytlících,
 • všechny potraviny v papírových, látkových a celofánových obalech, i když vypadají jako suché a nepoškozené (např. sůl, cereálie, těstoviny, rýže, sušenky, crackery, čokoláda, bonbóny aj.)
 • všechny potraviny neuzavřené hermeticky (např. instantní kakao, směsi na pečení)
 • balené nápoje, které nejsou hermeticky uzavřeny.

Máte-li jakékoliv pochybnosti o nezávadnosti potraviny, zlikvidujte ji!!! V případě prvních příznaků onemocnění (bolení břicha, průjem, teploty) kontaktujte svého lékaře. Nepodceňujte počáteční lehké příznaky!

ZÁSADY LIKVIDACE NÁSLEDKŮ ZÁPLAV V POSTIŽENÝCH DOMECH A BYTECH

ZÁSADY VYSOUŠENÍ DOMU NEBO BYTU :

 • Udělejte v místnostech nebo místnosti průvan otevřením oken a dveří.
 • Je-li to možné, použijte ventilátory nebo teplovzdušné zdroje.
 • Buďte opatrní při používání benzinových agregátů uvnitř domu nebo bytu, můžete se otrávit zplodinami (oxid uhelnatý)

ÚKLID A DEZINFEKCE DOMU NEBO BYTU :

 • Odstraňte všechno bahno a nečistoty z povrchu důkladným umytím vodou a mechanickým očištěním.
 • Odstraňte veškerý zvlhlý interiérový materiál – tapety a vše, co samo odpadává (např. omítky).
 • Než začnete s dezinfekcí jakéhokoliv povrchu, seznamte se důkladně se způsobem ředění použitého dezinfekčního prostředku dle návodu na obalu.
 • Nejdříve si nasaďte gumové rukavice.
 • Nábytek, podlahy, zdi, nádobí, dopravní prostředek dezinfikujte za pomoci 2% roztoku Chloraminu B, který připravíte rozpuštěním 8 vrchovatých polévkových lžic prášku v 10 litrech vody. Dále se může použít SAVO (1 litr SAVA nalijeme do 10 litrů vody). Nechejte působit 30 minut nebo zaschnout.
 • Dezinfikované předměty, které přijdou do styku s potravinami, nezapomeňte opláchnout pitnou vodou, stejně tak i hračky.
 • Všechny dutiny ve zdi a stropech musí být otevřeny, vyčištěna a pečlivě vysoušeny.

ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE ODĚVŮ A PRÁDLA :

 • Nejdříve si nasaďte gumové rukavice.
 • Silně znečištěné prádlo namočte na 4 hodiny do 3% roztoku Chloramminu B (připravte rozpuštěním 12 vrchovatých lžic prášku v 10 litrech studené vody), nebo na 8 hodin do roztoku SAVA (připravíte nalitím 1 litru SAVA do 10 litrů vody).
 • Méně znečištěné prádlo namočíme po dobu 1 hodiny do 1% roztoku Chloraminu B (připravíte rozpuštěním 4 vrchovatých polévkových lžic v 10 litrech vody) nebo do SAVA (1 litr SAVA nalijte do 10 litrů vody).
 • Prádlo po dezinfekci vyperte obvyklým způsobem za použití pracího prášku.
 • Pozor! Chloramin B a SAVO mají bělící účinky!
 • Cennější šatstvo, které nelze dezinfikovat v Chloraminu B a SAVU, vysušte, vykartáčujte a nechejte vyčistit v čistírně.

DEZINFEKCE ODPADNÍCH SIFONŮ A ŽUMP :

 • Použijte 5% roztok Chloraminu B (20 vrchovatých polévkových lžic na 10 litrů vody) nebo zalijte odpad neředěným přípravkem SAVO.
 • K dezinfekci odpadu žump použijte 1 kg chlorového vápna na 1m³ obsahu žumpy.
 • Po skončení úklidových prací doporučujeme dezinfikovat ruce v 0,5% roztoku Chloraminu B po dobu 1 minuty (připravíte rozmícháním 2 vrchovatých polévkových lžic prášku v 10 litrech vody).

Autor, zdroj: materiály MV ČR a HZS ČR 

zpět
05.02.2016,