prazdny obrazek
Přehradní dny 2012

Konference XXXIII. Přehradní dny 2012 se uskuteční ve dnech 19. - 21. června 2012 v Kongres hotelu Jezerka, Seč - Ústupky.

 

Zaměření konference
Cílem konference je seznámení vodohospodářských odborníků s novými poznatky v oblasti navrhování, výstavby a provozu vodních děl na vodních tocích, zejména přehrad. V rámci konference si specialisté vymění zkušenosti se širokým spektrem problémů souvisejících s vodními stavbami, zástupci Českého přehradního výboru budou informovat odbornou veřejnost o průběhu 24. Přehradního kongresu ICOLD v Kjótu 2012, Japonsko.

Odborný program konference bude členěn do těchto hlavních odborných sekcí:

1. Bezpečnost přehrad
- zkušenosti s průchodem extrémních povodní a zajištění bezpečnosti přehrad za povodní
- navrhování, výstavba a provoz suchých nádrží (poldrů)
- riziko z neodborně spravovaných vzdouvacích objektů
- stárnutí přehrad a finanční prostředky na nápravu technického stavu

 


2. Těsnicí prvky, včetně zavázání do podloží, a opevnění svahů sypaných hrází
- trvanlivost a náročnost provozu
- konkrétní příklady rekonstrukcí

 


3. Sanace betonů na přehradách
- konkrétní realizace včetně „diagnostiky" stavu
- zajištění trvanlivosti
- dosavadní provozní zkušenosti


Rámcový program konference

úterý 19.6.2012
8.00 - 9.30 Prezence
9.30 - 10.00 Zahájení
10.00 - 12.00 Přednášky
12.00 - 14.00 Oběd
14.00 - 17.30 Přednášky
19.30 - 24.00 Společenský večer středa 20.6.2012
9.00 - 12.30 Přednášky
12.30 - 14.30 Oběd
14.30 - 18.00 Přednášky
18.00 - 20.00 Večeře

čtvrtek 21.6.2012 - Odborné exkurze


Exkurze 1
VD Pařížov na Doubravě - gravitační přehrada z lomového zdiva, vybudovaná v letech 1909 - 1913
(viz http://www.pla.cz/planet/public/vodnidila/prehrada_parizov.pdf)
VD Vrchlice na Vrchlici - klenbová přehrada, vybudovaná v letech 1966-1970
(viz http://www.pla.cz/planet/public/vodnidila/prehrada_vrchlice.pdf)
Kutná Hora - městská památková rezervace zapsaná na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO) - prohlídka města s průvodcem
VD Seč na Chrudimce - gravitační oblouková přehrada zděná z lomového kamene, vybudovaná v letech 1924-1935
(viz http://www.pla.cz/planet/public/vodnidila/prehrada_sec.pdf)


Exkurze 2
VD Seč na Chrudimce - gravitační oblouková přehrada zděná z lomového kamene, vybudovaná v letech 1924-1935
(viz http://www.pla.cz/planet/public/vodnidila/prehrada_sec.pdf)
VD Hamry na Chrudimce - přímá, sypaná zemní hráz, vybudovaná v letech 1907 - 1912
(viz http://www.pla.cz/planet/public/vodnidila/prehrada_hamry.pdf)
Veselý Kopec - soubor lidových staveb Vysočina - prohlídka skanzenu s průvodcemMísto konání
Kongres hotel Jezerka, Ústupky 278, 538 07 Seč

Zdroj: www.pla.cz 


Více informací naleznete v přiloženém cirkuláři.

 

Cirkulář (1 656 Kb)
zpět
09.12.2013,