Prevence: jak se vyhnout povodni

Portál krizového řízení pro JMK vytvořil dokument o prevenci před povodňovou situací. Kde je nevětší pravděpodobná situace rozlití
vodního toku?

zpět
13.08.2014,