prazdny obrazek
Přírodě blízká protipovodňová opatření - Znojmo

Potýká se vaše obec nebo její okolí s přívalovými srážkami, povodněmi, vodní erozí? Chcete tuto situaci řešit a nevíte odkud začít? Zveme vás na sérii seminářů týkající se problematiky přírodě blízkých protipovodňových opatření.

 

Seminář se bude konat  21.9.2011 v  hotelu HAPPY STAR, s.r.o. (Hnanice 111), salonek

Semináře budou zaměřeny nejen na nové řešení protipovodňových opatření, ale budete mít také možnost seznámit se s podrobnými návrhy na ilustračních příkladech přímo z Vašeho okolí. Semináře se konají v rámci projektu Ministerstva životního prostředí „Zvýšení absorpční kapacity pro OPŽP oblast podpory 1.3 a 6.4 – II. etapa“ financovaného z Operačního programu Životní prostředí

Pozvánka na seminář včetně programu ke stažení zde.

Semináře jsou zdarma!!

V nejbližším době jsme pro Vás připravili semináře:

Pro bližší informace k seminářům kontaktujte Ing. Evu Birgusovou, Ing. Františka Balka nebo Ing. Pavla Chobotského.

Seminář je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.

zpět
03.09.2015,
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.00070.0007
starting _require0.00390.0046
end _require8.0E-50.00468
starting _initRouter1.0E-50.00469
finishing _initRouter0.049920.05461
starting init0.003140.05774
finishing init0.055490.11323
starting postDispatch0.004320.11756
finishing postDispatch0.224130.34168
finish2.0E-50.3417