prazdny obrazek
Problematika eroze a GAEC 2 na zemědělské půdě

Agrární komora Zlín a Regionální rozvojová agentura Východní Moravy pořádají seminář zaměřený na aktuality v oblasti přístupu ke kontrole a dodržování standartů GAEC 2.

 

Termín:    5. 11. 2013 od 10:00 do 12:30
Místo:       zasedací místnost ZDV Fryšták

 

Součástí semináře budou také inforamce ohledně problematiky zpracování povodňových a havarijních plánů zemědělsých objektů ležících v záplavových územích.

 

Účastníci semináře ZDARMA obdří vzdělávací materiály v písemné podobě a v podobě CD. Zároveň bude během celého dne zdarma zajištěno občerstvení. Každý z účastníků obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.

 

Přihlášky můžete zasílat RNDr. Otakarovi Prudilovi z Regionální rozvojové agentury Východní Moravy.

 

Email:   prudil@rravm.cz
Mobil:   737 565 954

 

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost.

zpět
09.12.2013,