prazdny obrazek
Protipovodňová ochrana a protipovodňová opatření - Praha

Seminář zaměřující se na povodňovou ochranu a protipovodňová opatření je určen především pracovníkům státní správy, neziskovým organizacím a dalším zájemcům o danou problematiku z řad odborné veřejnosti.

Seminář konající se 24.  11.  2011 se zaměřuje na problematiku povodní z několika hlediskek. Pro povodňovou ochranu jsou potřebné dva typy povodňových opatření, tzv. preventivní opatření, která mají za cíl zpomalit odtok vody a zvýšit retenci vody v krajině. Dalším druhem opatření jsou přímá opatření, která mají zabránit příchodu povodňové vlny a ohrožení majetku. 

Informovanost o povodňové tématice v České republice stále není dostačující, tento seminář tak nabízí účastníkům možnost získat informace o současném stavu povodňové ochrany v České republice a o budoucích plánech, které jsou v této oblasti připravovány k realizaci. 

Seminář by měl mít následující osnovu: 

Protipovodňová ochrana a protipovodňová opatření 
Povodně, jejich příčiny, prevence a dotační tituly 

  • lokální a globální,
  • srážky, zásoba vody, protržení a přelití hrází, nestabilita svahů
  • kontrola protipovodňových plánů
  • bleskové povodně

Prevence 
Studie odtokových poměrů (možno řešit i posouzením území účastníka konference nad přinesenou vrstevnicovou mapou) 

  • využití stávajících objektů a opatření,
  • poldry (bezpečnostní zařízení - návrhy přelivů),
  • dotační tituly - navrhovatel x žadatel PPO II (včetně osobních zkušeností).

 

Datum konání: 24. 11. 2011

Místo konání: Praha, Učebna Národního centra regionů, Jeseniova 1045/33

Odborné zajištění: Doc. Ing. Jaroslav Veselý, CSc.

Účastnický poplatek: 2550 Kč (možnost slevy)

 

Seminář je akreditovaný u MVČŘ, účastníci obdrží certifikát o absolvování.

 

Více informací zde.

Zdroj: http://www.narodni-regiony.cz

 

 

zpět
03.09.2015,