Pytle s pískem při povodni minulostí?

Systém Tiger Dam vyvinula kanadská společnost International Flood Control jako reakci na stále rostoucí poptávku po novější a přijatelnější alternativě, která by nahradila pytle s pískem. Zrodil se tak unikátní systém plastových tubusů plněných vodou, které je možné jednoduše spojovat, rychle rozmístit a použít je v různých situacích jako ochrannou bariéru proti vodě.

 

Stavba protipovodňových hrází Tiger Dam není náročná na čas, ani na manipulaci. Pro obsluhu každé části systému stačí jeden až dva lidé a práce nevyžaduje ani využití těžké techniky. Výrazně se tak zkrátí doba, kterou musí dobrovolníci strávit v přední linii, často v přímém ohrožení života. Zcela odpadá zvedání stovek těžkých pytlů s pískem i případná zranění při manipulaci s nimi. Hráz přitom umí vzdorovat téměř stejné výšce, jakou má ona sama. Systém je zároveň šetrný k životnímu prostředí, nezanechává žádné stopy po použití a navíc může být napuštěn přímo povodňovou vodou. Byl navržen tak, aby byl stabilní a dokázal se přizpůsobit nejen různým situacím, ale i podnebí. Původně měl sloužit pro zadržení ledových ker na řekách, proto je velmi odolný i proti mrazu.

 

MOBILNÍ HRÁZE

Cílem společnosti Johnny Servis, která tento systém nabízí v ČR, je poskytnout protipovodňový servis v případech nouze a zajišťovat nejen distribuci a prodej tohoto výrobku, ale postupně nabídnout také pronájem protipovodňových zábran jako účinné ochrany před povodněmi. Díky použití metody "vodou proti vodě" není dále nutné při povodních stavět hráze z pytlů s pískem. Protipovodňové tubusy mohou být proto skvělým pomocníkem pro všechny záchranné složky, neboť je možné je použít na všech druzích povrchů, v libovolné délce i výšce a lze je navíc různě tvarovat v závislosti na terénu.

Systém Tiger Dam je koncipován jako mobilní hráz sestavená do trojúhelníkové konstrukce z vinylem potažených tubusů o průměru 48 cm. Tubusy jsou plněny buď přímo povodňovou vodou, nebo vodou z místních hydrantů či jiných vodních zdrojů. Hráz může být sestavena podle potřeby v různých výškách od 45 cm až do minimálně 2 m a v délkách od 15 m až do několika kilometrů.

Jeden tubus, který v prázdném stavu váží 27 kilogramů, je s ohledem na způsob plnění možné naplnit za 90 sekund. Po napuštění vodou váží tubus okolo tří tun.

Stabilitu systému zajišťuje sama jeho hmotnost. Protipovodňové zábrany je možné použít na libovolném podkladu a tvarovat podle potřeby. Tubusy jsou svazovány k sobě navzájem polyesterovými popruhy a jsou ukotveny k zemi závrtnou kotvou, aby odolaly horizontálnímu tlaku vody.

Po povodni stačí tubusy vypustit, srolovat a uložit na vhodné místo, kde zůstanou připraveny na další použití. Životnost systému je při správné péči a zohlednění maximálního UV záření 17 let. Lze ji však prodloužit třeba tím, že nebudou tubusy ponechány na slunci.

Jednoduché jsou i případné opravy protipovodňových tubusů. Provizorně je lze opravit pomocí lepicí pásky či permanentně s využitím lepivé záplaty.

 

KONEC PYTLŮM S PÍSKEM

Jeden tubus o délce 15 m a výšce 45 cm dokáže nahradit 500 pytlů s pískem při srovnatelných pořizovacích nákladech. Napuštění jednoho tubusu trvá okolo 90 vteřin při použití vody z hydrantu a asi tři minuty v případě standardní pumpy.

Stavba protipovodňové hráze je tak nově nejméně 30krát rychlejší než použití pytlů s pískem a není přitom potřeba tak velké pracovní kapacity.

Mobilní hráze Tiger Dam jsou šetrné k životnímu prostředí, jsou opakovaně využitelné a není potřeba po jejich aplikaci vynakládat další prostředky na likvidaci kontaminovaného odpadu. Tubusy jsou i nenáročné na čištění a údržbu. Mají mnohostranné uplatnění - ochrana před povodněmi, při ekologických haváriích i úniku chemických látek, jako zádržný systém pro zavlažování, zásobárna pitné vody, uchování a likvidace kontaminované zeminy či požární vody, ochrana studen.

Zajímavé je i trvalé betonové řešení - při naplnění betonem vytvoří Tiger Dam pevnou protipovodňovou hráz. Záchranáři oceňují i snadnou přepravu - jeden prázdný tubus lze lehce sbalit do balíčku o rozměrech 25 x 50 cm.

 

MOŽNÁ VYUŽITÍ SYSTÉMU HRÁZÍ TIGER DAM

 • Pevné protipovodňové hráze. Společnost International Flood Control nabízí jako další variantu systému plastové tubusy, které lze jednoduše naplnit betonem. Navezením zeminy a osázením bez náročných stavebních příprav vznikne pevná protipovodňová hráz, která nenaruší přírodní ráz krajiny.
 • Ochrana technických budov. Protipovodňové zábrany mohou nahradit pytle s pískem a také skupiny dobrovolníků, bez nichž se neobejde stavba protipovodňových hrází sloužících pro ochranu vybavení technických budov v době záplav.
 • Ochrana soukromého majetku. Před očekávanou povodňovou vlnou mohou majitelé nemovitostí rychle a efektivně ochránit svůj majetek strategickým rozmístěním této flexibilní bariéry okolo svého domu. Mohou tak výrazně eliminovat škody způsobené přívalovou vodou.
 • Ochrana kanalizační sítě. Mnoho měst ještě využívá kombinovanou kanalizační síť pro odpadní a dešťovou vodu. V období silných dešťů tato kanalizační síť není schopna pojmout tak velký nápor a odpadní voda teče přímo do řeky, aniž by prošla čističkou. Správně postavená hráz dokáže zachytit velké množství vody a snížit tak objem odpadní vody, která se dostává do kanalizačního systému.
 • Zásobování pitnou vodou. Někdy mohou povodně způsobit poškození vodovodního řadu a následné přerušení dodávek pitné vody. Pokud je systém naplněn pitnou vodou, lze ho přechodně použít k zásobování obyvatelstva.
 • Zavlažovací systémy. Systém je možné rovněž využít pro přepravu či odklon vody z řek, podobně jako zavlažovací kanály. Dokáže propojit řeky se zemědělskými oblastmi a výrazně snížit náklady spojené se stavbou zavlažovacích kanálů, které se používají pouze v dobách s nízkým srážkovým úhrnem.
 • Rafinérie. Protipovodňové hráze slouží také pro ochranu rafinérií před povodňovou vodou a mohou zabránit rozšíření uniklých chemikálií.
 • Golfová hřiště a sportovní areály. Systém mobilní protipovodňové hráze může posloužit i k ochraně golfových hřišť či jiných sportovišť odkloněním toku řeky či jiných vodních zdrojů.
 • Zadržovací rybníky - venkovské oblasti. Systém může být aplikován k zadržení vody při jarním tání, kterou je pak možné například v období sucha uplatnit při zavlažování.
 • Chemičky. Systém Tiger Dam může při úniku chemikálií zabránit jejich šíření. Je přitom levnější variantou než různé zemní práce a protihavarijní pláště, které se jinak běžně v těchto případech používají.
 • Lávky přes řeku. Systém znamená úsporné řešení, ohleduplné k životnímu prostředí i v případech, kdy je potřeba odklonit část řeky nebo jen opravit lávku či most. Celý projekt je tak možné výrazně zjednodušit.
 • Stavba komunikací. Vhodným pomocníkem může být i při výstavbě silnic. Odkloněním vody lze zabránit jejímu průtoku na stavbu a zajistit tak nejen bezpečnost práce, ale i rychlé a efektivní dokončení prací.
 • Stavby. Dá se použít při jakékoliv opravě či stavbě cest nebo domů. Je nejenom ekonomický, ale jeho nasazení je velice jednoduché. Tubusy lze navíc rychle a snadno složit.
 • Oprava mostů. V případě oprav velkých mostů pomůže tento systém zajistit bezpečnost pracovní oblasti a umožní pracovnímu týmu bez problémů dokončit nezbytné opravy.

 

STAVBA OCHRANNÉ HRÁZE

1. Prázdné tubusy se nejprve rozloží v potřebném počtu a délce v místě, kde je potřeba postavit hráz. Jeden tubus o délce 15 m váží 27 kg.

2. Důležitou součástí hráze jsou upevňovací a spojovací popruhy, na něž se prázdné tubusy umístí. Vzdálenost mezi popruhy je 1,5 metru. Poté je možné začít plnit tubusy vodou.

3. Tubusy se plní od spodní vrstvy postupně, každý zvlášť. Před montáží další vrstvy je potřeba se ujistit, že jsou k sobě tubusy vzájemně připoutány popruhy.

4. Maximální stabilitu hráze zajišťují speciální klíny, které se vkládají pod upevňovací popruhy. Po napuštění první vrstvy přichází na řadu druhá vrstva hráze.

5. Nejčastější výška hráze je 0,85 metru, při výšce 1,25 metru je potřeba v základní vrstvě umístit tři tubusy.

6. Když je již i druhá vrstva naplněna vodou, následuje poslední tubus, který tvoří vrchol pyramidy.

7. Hráz je postavena. Šest tubusů je na sobě pyramidovitě naskládáno a spojeno popruhy tak, že vytváří velice stabilní a nepropustnou ochranu před povodní. Celé postavení 15 metrů dlouhé a 1,25 metru vysoké hráze zabere zhruba hodinu v závislosti na způsobu napouštění.

8. Pro lepší stabilitu se protipovodňová hráz ještě zajistí pomocí kotev přímo do podloží např. betonu.

 

TECHNICKÝ POPIS

Tubusy o průměru 48 cm jsou 15,2 metru dlouhé a vyrobené z PVC vyztuženého silnými skleněnými vlákny. Po celé délce a na koncích jsou svařené. Ve stěně tubusu jsou instalovány dva plastové otvory - černý ventil pro napouštění a žlutý vypouštěcí a větrací ventil. Tubusy mají standardní hmotnost zhruba 27 kg v prázdném stavu. Při naplnění vodou bude tedy tubus poněkud těžší, než je hmotnost samotné vody.

 

 • Manžety

Ke spojování tubusů slouží 1,8 metru dlouhé manžety, na koncích otevřené se stejným průměrem a ze stejného materiálu jako tubusy. V těchto manžetách se také po vysušení srolované tubusy skladují, což usnadňuje manipulaci.

 

 • Napouštěcí a sací hadice

Při napouštění Tiger Dam z hydrantu se používá standardní hasičská hadice připojená k napouštěcímu ventilu přes adaptér a kulový uzávěr. Plnění tubusů z jiných zdrojů vyžaduje použití čerpadla a sací hadice s košovým sítem.

 

 • Polyetylenová fólie

Proložením polyetylenové fólie mezi tubusy se zabraňuje průsakům vody. I bez ní však hráz nabízí účinnou ochranu proti přívalové vodě.

 

 • Spojovací popruhy

Ke zpevnění hráze slouží pět centimetrů široké pásy vyrobené z nylonové tkaniny, jimiž se tubusy svazují k sobě.

 

 • Kotvy a klíny

K maximálnímu zajištění stability protipovodňové hráze se používají plastové klíny, zejména v případě mírně svažitého terénu. Klíny pomáhají také při stavbě vícevrstvých hrází, aby se zabránilo jejich sesunutí při plnění vodou.

Další součástí systému jsou speciální závrtné kotvy vyrobené z různých materiálů s ohledem na podloží, které se pro ukotvení nakonec použije. Spojení tubusů s kotvami zajišťují ocelová lanka.

 

 • Napouštěcí a vypouštěcí sada

Společnost Johnny Servis dodává k systému Tiger Dam také kompletní napouštěcí a vypouštěcí sadu skládající se z benzínového čerpadla, kulového ventilu k hydrantu, napouštěcí a sací hadice, košového síta, redukce a spojky CAMLOCK. Podle požadavků zákazníka je samozřejmě možné dodat i individuálně vybrané komponenty z této sady.

 

AUTOR: Jiří Kučera

Zdroj: http://www.enviweb.cz

zpět
19.01.2015,