Říční dřevo ve vodních tocích ČR

V roce 2011 byla v Brně na Masarykově univerzitě vytvořena publikace Říční dřevo ve vodních tocích ČR. 

Kompletní publikaci naleznete zde.

zpět
13.08.2014,