prazdny obrazek
Seminář o změnách ve Vodním zákoně

Seminář seznámí posluchače se změnami ve vodního hospodářství po velké novele stavebního zákona.

Změny se dotknou jak procesu ohlašování podle vodního zákona, tak povolování vodních děl, dále některých dílčích otázek jako je účast veřejnosti (občanských sdružení) ve vodoprávním řízení, vydávání závazných stanovisek a dalších.

 

Přednášející se podíleli na přípravě novely a zprostředkují posluchačům též důvody, které ke změnám vedly a další souvisejícíi otázky aplikace vodního zákona v praxi.

 

Přednášející:

JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.
Ambruz & Dark/ Deloitte Legal
dříve odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření,
Ministerstvo zemědělství

Mgr. Veronika Vytejčková
Ministerstvo životního prostředí, odbor legislativní

 

Vložné: 1325,- Kč bez DPH

 

Zdroj: www.enviweb.cz

 

zpět
09.12.2013,