prazdny obrazek
Seminář - Zvláštní povodně a bezpečnost suchých nádrží, připravované dotační tituly z OPŽP 2014 - 2020 (Jihočeský kraj)

Ministerstvo životního prostředí ČR ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje si Vás dovoluje pozvat na seminář, který organizuje VODNÍ DÍLA - TBD, a.s. v rámci projektu Ministerstva životního prostředí s názvem „Odborná podpora pro omezování rizika povodní - Povodňová rizika - zvláštní povodně a bezpečnost suchých nádrží". Tento projekt je spolufinancován z prostředků Fondu soudržnosti v rámci Technické pomoci Operačního programu Životní prostředí.

Datum: 31. října 2014 

Místo: zasedací místnost zastupitelstva (2. nadzemní podlaží, č. 2010) v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice.

 

Program semináře:

  9:00 -   9:30 Registrace účastníků
  9:30 - 10:15 Úvodní slovo
                      Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly III. a IV. kategorie
10:15 - 11:00 Problematika zvláštních povodní
11:00 - 11:30 Přestávka na občerstvení
11:30 - 13:00 Návrh a realizace suchých nádrží z pohledu technickobezpečnostního dohledu
13:00 - 13:30 Přestávka na občerstvení
13:30 - 14:00 Připravované dotační tituly z OPŽP 2014 - 2020, možnosti financování
14:00 - 15:00 Diskuse, komentáře

 

Z důvodů omezené kapacity sálu, zajištění materiálů pro školení a občerstvení je nutné se na seminář zaregistrovat na adrese: ederova@vdtbd.cz, dotazy na telefonu 777 769 322 (v době 9:00 - 15:00).


Registrace na tento seminář je do čtvrtka 23. 10. 2014 do 12:00 hod.Neregistrovaní účastníci nemusí být vpuštěni do sálu v případě plné kapacity.


Účast na semináři je bezplatná. Účastníkům bude poskytnuto občerstvení během přestávek. Oběd není zajištěn.


Informace o seminářích včetně prezentovaných dokumentů jsou uveřejněny na stránkách Povodňového informačního systému www.povis.cz v rubrice „Školení semináře".


Pozvánka (pdf)

zpět
09.10.2014,