Stanovení směrodatných limitů stupňů povodňové aktivity (SPA) v hlásných profilech

Z důvodů nejasností, které vznikají při tvorbě nových digitálních povodňových plánů, jsme vytvořili krátký informační článek, který má povodňovým orgánům (a to především obcím) pomoci při určování směrodatných limitů v hlásných profilech (u obcí je to kategorie C). Dokument vám objasní, jak správně při určení postupovat a které věci nesmíte opomenout.

 

Dokument si můžete stáhnout zde:

zpět
02.03.2018,