Ukázka výstavby mobilních protipovodňových opatření

Dne 5.3.2011 na Základně Správy služeb hl. m. Prahy v Dubči probíhala stáž velitelů JPO, zaměrená na protipovodňovou ochranu, kde jedním z hlavních bodů bylo také ukázat, jak správně postupovat při výstavbě mobilní protipovodňové bariéry.

zpět
19.08.2014,