prazdny obrazek
Světový den vody 2012

Světový den vody (angl. World water day) je oslavou úcty a pokorry k vodě jako takové. Celý svět si každoročně 22. března připomíná její význam.

Ačkoliv voda pokrývá asi 71 procent povrchu planety, přibližně miliarda lidí (nyní sedmina lidstva) nemá přístup k nezávadné pitné vodě. A vyhlídky do budoucna nejsou dobré, spíše naopak. I proto si připomínáme Světový den vody. Jeho hlavní náplní je pořádání osvětových akcí k podnícení zájmu veřejnosti a odpovědných institucí o ochranu a udržitelný rozvoj využívání vodních zdrojů.

 

Světový den vody byl poprvé vyhlášen v roce 1992 na konferenci Organizace spojených národů v brazilském Riu de Janeiru. Všechny členské státy OSN byly vyzvány, aby pořádaly informační kampaně o významu vody pro lidské bytosti a ekosystémy, a také pro sociální a ekonomickou úroveň. Tento den slouží k připomenutí toho, že přírodu máme chránit a uchovávat i pro další generace.
Agentury OSN a nevládní organizace upozorňují na nutnost vodou šetřit a chránit její čistotu v přírodě. Každým rokem se vyhlašuje heslo související s problémem, který se zrovna musí naléhavě řešit.

 

Světový den vody 2012: Voda a bezpečnost potravin

 

Heslo aktuální pro letošní rok otevírá diskuzi nad významem čisté vody ve vztahu k bezpečnosti potravin. V budoucnu totiž bude stále akutnější nedostatek vody podkopávat potravinovou bezpečnost.

Zvedání úrovně cen komodit už nyní zhoršuje jakost jídla v mnoha zemích světa. Růst populace, intenzivní zemědělství, urbanizace, měnící se stravovací návyky a další faktory mají vliv na stav půdy a vody na Zemi. Spolu se změnami klimatu se očekávají dopady na kvalitu jídla. Spolu se znečištěnou vodou se škodliviny budou ve stále větší míře dostávat do organismu lidí. To může způsobit zhoršení zdravotního stavu obyvatelstva, konflikty a nestabilitu.
Vše plyne. Je to pravda - voda, která nyní ubíhá korytem řeky ve vašem městě, bude brzy kolovat v těle nějakého živého tvora. A jiná zas ve vás samotných. Je naší součástí, a tudíž vše zlé, co vodě uděláme, činíme zároveň i sami sobě!

 

Zdroj: http://leemonada.cz/2-postrehy/34-svetovy-den-vody-22-brezna

 

zpět
03.09.2015,