prazdny obrazek
VODA fórum 2012

1. mezinárodní bienální konference VODA FÓRUM 2012 přináší aktuální odborné informace ze světa vodního hospodářství - informace, které jsou důležité jak pro firmy z oboru, tak pro vlastníky a provozovatele vodohospodářské infrastruktury. Program konference se bude věnovat nejen aktuální problematice nové legislativy, možnostem financování, ale i vymezení vztahu mezi odpadními vodami a odpady, nebo hospodaření se srážkovými vodami.

 

Program konference je rozdělen do 2 dnů. Po celou dobu konference budou sekce se zahraničními účastníky/přednášejícími simultánně tlumočené.
V roli přednášejících budou kromě českých zástupců oborových institucí a firem i zástupci z Evropské komise DG ENVI a dále ze Slovenska a Polska.

 

HLAVNÍ TEMATICKÉ OKRUHY KONFERENCE:

  • Vodní hospodářství v ČR a EU - výzvy v roce 2012
  • Zásadní právní a finanční problémy oboru
  • Vodní toky a pitná voda  - interakce, rizika, trendy
  • Odpadní voda a odpady - výzvy pro nové tisíciletí

 

Program konference naleznete zde.

 

zpět
03.09.2015,