Vodní hospodářství

RNDr. J. Měkotová, Ph.D. z Katedry ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univezity Palackého přednesla přednášku na téma Management ve vodním hospodářství v kontextu legislativy Evropské unie. Přednáška shrnuje základní informace o vodohospodářském plánování, monitoringu a dalších oblastech vodního hospodaření.

zpět
13.08.2014,