prazdny obrazek
Vodní toky 2011

Dne 29. a 30. 11. 2011 se v Hradci Králové uskuteční konference s mezinárodní účastí Vodní toky 2011.

 

Hlavní organizátoři VRV a.s., Povodí Labe, státní podnik a Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost zvou na odbornou konferenci s mezinárodní účastí Vodní toky 2011.

 

Témata letošní konference:

Obor vodních toků

  • legislativa, správa vodních toků, financování

Technická opatření na vodních tocích

  • zkušenosti z přípravy a realizace projektů

 

Datum: 29. - 30. 11. 2011 

Místo konání: Hradec Králové, konferenční sál hotelu Černigov, Reigrovo nám. 1494 (u nádraží)

Konferenční poplatek: 3960,- Kč

                                         2400,- Kč pro státní správu, samosprávu a organizaþní složky státu  

 

Kompletní cirkulář přednášek společnš s přihláškou naleznete zde.


 

zpět
03.09.2015,