prazdny obrazek
Výklady a judikatura ve vodním právu - seminář Praha

Vodní právo je tvořeno a "ovlivňováno" desítkami právních předpisů, jejichž výklad je mnohdy sporný či nejasný.

Seminář je zaměřen  na platné vodohospodářské výklady ústředních vodohospodářských úřadů a judikaturu, která s vodohospodářskou praxí souvisí. Cílem je je upozornit na možné aplikační potíže a důsledky při jejich (ne)respektování, a poskytnout kritické a alternativní pohledy na ně.

 

Seminář se věnuje zejména těmto oblastem:

  • Nakládání s vodami
  • Vodním dílům
  • Vododvodům a kanalizacícm
  • Opatřením obecné povahy 

Bylo požádáno o akreditaci pro úředníky státní správy.

Přednášející a jejich přednášky: 

JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D. Ambruz & Dark/ Deloitte Legal dříve odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, Ministerstvo zemědělství 

Mgr. Veronika Vytejčková Ministerstvo životního prostředí, odbor legislativní

 

Základní informace o akci:

Název akce: VÝKLADY A JUDIKATURA VE VODNÍM PRÁVU

Termín konání akce: 30.9.2014

Místo konání akce: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác
Adresa konání akce: Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác
Web: http://www.uzitecneseminare.cz/seminare/vyklady-a-judikatura-ve-vodnim-pravu-46.html
Kontakt: Hana Šimánková
E-mail: info@uzitecneseminare.cz
Telefon: 733 105 655

zpět
06.08.2014,