Elektronický Digitální Povodňový Portál

Bdeněves - Místa ohrožená přívalovou povodní

Název Obec Katastr Popis Směr
Lokalita Veskant Bdeněves Bdeněves Při přívalových srážkách a při nedostatečném vsaku vody do půdy dochází k odtoku vody z luk a polí na lokalitě Veskant, která dále teče severovýchodním směrem, protéká pod železničními propustky a vtéká do intravilánu obce. SV mapa