Elektronický Digitální Povodňový Portál

Borová - Místa ohrožená přívalovou povodní

Název Obec Katastr Popis Směr
Borová Borová Borová u Poličky Ohrožení vodou přitékající ze svahů nad obcí VSV mapa
Jižní část obce - u evangelického kostela Borová Borová u Poličky kritický bod u č.p. 33 JZ mapa
Severní část obce u č. p. 216 Borová Borová u Poličky kritický bod JZ mapa
Jižní část obce - u sběrného dvora Borová Borová u Poličky kritický bod u č.p. 57 SV mapa