Elektronický Digitální Povodňový Portál

Chlustina - Místa ohrožená přívalovou povodní

Název Obec Katastr Popis Směr
Chlustina - u č. p. 12 Chlustina Chlustina Splach ornice z pole ležícího západně nad intravilánem. Průměrný sklon povodí kritického bodu je 4,081 %, podíl orné půdy činí 99,187 %. Plocha kritického bodu je 51,93 ha. Z mapa
Chlustina - u č. p. 4 Chlustina Chlustina Splach z polí, louky a lesa západně nad intravilánem. Z mapa