Elektronický Digitální Povodňový Portál

Jankov - Místa ohrožená přívalovou povodní

Název Obec Katastr Popis Směr
Nosákov Jankov Nosákov Přívalová povodeň na JZ Nosákova na Zvěstovském potoce + voda z okolních svahů; průměrný sklon povodí:10,185 %, podíl orné půdy: 42,411 % VSV mapa
Plamínek Jankov Pičín u Jankova Přívalová voda stékající ze svahů s velkým podílem orné půdy; poničení místní komunikace JZ mapa
Zámek v Odlochovicích Jankov Odlochovice Přívalová voda stékající z strmého svahu "Na měchuře" ležícího severně od obce + voda ze Zvěstovského potoka; dále pokračuje po místní komunikaci k zámku a kapli; odtéká zpět do Zvěstovského potoka J mapa